Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Uddannelse

GRAKOM yder rådgivning om elever/lærlinge, og erhvervsuddannelser. Det er både generel rådgivning inden for fx mediegrafiker-, grafisk tekniker- og kontoruddannelserne og specifik rådgivning om et konkret uddannelsesforhold som f.eks. lærlingeløn, skoleophold, sygdom, forlængelse af uddannelsesaftale osv.

GRAKOM yder også rådgivning om efter- og videreuddannelse samt brugen af de grafiske kompetenceudviklingsfonde herunder mulighederne for løntabsgodtgørelse og tilskud.

Hvis du har konkrete spørgsmål, eller søger du inspiration til erhvervs- og efteruddannelser, er du velkommen til at kontakte uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard på tlf. 63 12 70 00.

Emner under uddannelse

Elever og lærlinge i erhvervsuddannelser er omfattet af ferieloven, og der gælder en særlig ret i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode.
Elever/lærlinge i erhvervsuddannelser kan være omfattet af bestemmelser i uddannelsesoverenskomsten om forsikringsydelse til elever/lærlinge.
Mindstelønsatser for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser med uddannelsesaftale i en virksomhed.
Der skal betales bidrag til Læreplads-AUB, hvis virksomheden ikke opfylder et fastsat mål for antallet af elever og lærlinge i virksomheden.
Ny mesterlære er en anden måde at gennemføre grundforløbet i en erhvervsuddannelse på.
Betaling af svendeprøvegebyr. Der er ikke refusion for gebyr for svendeprøver afholdt efter 31. december 2020.
Uddannelsesblanketter. Indgåelse, forlængelse og ophævelse af uddannelsesaftaler.