Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Uddannelse

GRAKOM yder rådgivning om elever/lærlinge, og erhvervsuddannelser. Det er både generel rådgivning inden for fx mediegrafiker-, grafisk tekniker- og kontoruddannelserne og specifik rådgivning om et konkret uddannelsesforhold som f.eks. lærlingeløn, skoleophold, sygdom, forlængelse af uddannelsesaftale osv.

GRAKOM yder også rådgivning om efter- og videreuddannelse samt brugen af de grafiske kompetenceudviklingsfonde herunder mulighederne for løntabsgodtgørelse og tilskud.

Hvis du har konkrete spørgsmål, eller søger du inspiration til erhvervs- og efteruddannelser, er du velkommen til at kontakte uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard på tlf. 63 12 70 00.

Emner under uddannelse

Virksomheden betaler løn under lærlinges skoleophold, og kan få lønrefusion og befordringstilskud fra AUB.
Vilkår for medarbejdernes deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU-kurser).
Elever og lærlinge i erhvervsuddannelser er omfattet af ferieloven, og der gælder en særlig ret i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode.
Elever/lærlinge i erhvervsuddannelser kan være omfattet af bestemmelser i uddannelsesoverenskomsten om forsikringsydelse til elever/lærlinge.
Mindstelønsatser for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser med uddannelsesaftale i en virksomhed.
Der skal betales bidrag til Læreplads-AUB, hvis virksomheden ikke opfylder et fastsat mål for antallet af elever og lærlinge i virksomheden.
Ny mesterlære er en anden måde at gennemføre grundforløbet i en erhvervsuddannelse på.
Betaling af svendeprøvegebyr. Der er ikke refusion for gebyr for svendeprøver afholdt efter 31. december 2020.
Vilkår og betingelser for tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne lærlinge.
Uddannelsesblanketter. Indgåelse, forlængelse og ophævelse af uddannelsesaftaler.