Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Elevforsikring

Elever/lærlinge der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, kan være omfattet af en ordning om forsikringsydelse til elever/lærlinge.

Grafisk teknikerelever/lærlinge omfattet af den grafiske overenskomst eller digitalprint- og serigrafoverenskomsten er omfattet af ordningen med forsikringsydelse til elever/lærlinge.

Ordningen gælder ikke længere for mediegrafikerelever/lærlinge omfattet af funktionæroverenskomsten med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere. Disse lærlinge omfattes i stedet af Pension for Funktionærer, når eleven/lærlingen er fyldt 18 år og har mindst 3 måneders anciennitet.

Der kan dog være igangværende mediegrafiker- og kontorelever/lærlinge på funktionæroverenskomsten med startdato før 1. september 2020, der stadig er omfattet af ordningen, så længe deres uddannelsesaftale løber. Disse elever/lærlinge er ikke omfattet af retten til pension.

Elever/lærlinge i andre erhvervsuddannelser end grafisk tekniker og mediegrafiker kan være omfattet af bestemmelser om forsikringsydelse til elever/lærlinge i disse uddannelsers egne uddannelsesoverenskomster.

På GRAKOMs overenskomster omfatter forsikringen følgende dækninger: invalidepension (60.000 kr. årligt), invalidesum (100.000 kr.), kritisk sygdom (100.000 kr.) samt en dødsfaldssum (300.000 kr.).

Grafisk teknikerelever/lærlinge skal omfattes af den forsikringsordning, GRAKOM har etableret i Grafisk Pension. Den årlige præmie udgør 770,88 kr. Ved at følge den procedure, der beskrives i nedenstående bilag fra SAMPENSION, vil eleven automatisk blive omfattet af forsikringsordningen og modtager herefter en dækningsoversigt.

Øvrige elever/lærlinge der måtte være berettiget til forsikringsydelse for elever/lærlinge, og hvor uddannelsesoverenskomsten ikke specificerer en bestemt forsikringsleverandør, kan omfattes af den forsikringsordning, GRAKOM har etableret i samarbejde med Danica Pension til en månedlig præmie på 43,70 kr. svarende til 524,40 kr. årligt. Tilmeldingsblanketter findes nedenfor. For disse elever/lærlinge kan virksomheden alternativt vælge forsikringsleverandør efter eget ønske. De virksomheder, som har indgået aftale med Danica uden at anvende nedenstående blanketter, og som ønsker sig omfattet af GRAKOMs ordning med Danica, skal indsende nedenstående blanketter på ny.

Virksomhedens pligt til at tegne forsikring gælder ikke for de elever/lærlinge, der allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning. Dette vil typisk være tilfældet for de grafisk teknikerelever/lærlinge, der er fyldt 18 år, og som har 2 måneders anciennitet, idet eleven i så fald skal være omfattet af Grafisk Pension.

Reglerne om forsikringer til elever/lærlinge fremgår af den grafiske overenskomsts § 57A, digitalprint- og serigrafoverenskomstens § 31A samt funktionæroverenskomstens § 21, stk. 6.

Kontaktperson i Danica:
Jens Runing
E-mail: arbejdsmarkedspension@danicapension.dk
Telefon: 4513 1776
Mobil: 2497 1125

Dokumenter

Her finder du aftaler, blanketter og vejledninger om tilmelding af elever/lærlinge til elevforsikring. Dokumenterne mærket med (*) skal alle udfyldes og indsendes til Danica Pension

Vejledning Sampension

Sampension – Indbetaling af gruppelivspræmie for grafisk tekniker elever/lærlinge

Download
Tiltrædelsesaftale Danica

Tiltrædelsesaftale til rammeaftale om forsikringsordning til elever/lærlinge (*)

Download
Indbetalingsform Danica

Aftale om indbetalingsform (*)

Download
Elevtilmelding Danica

Tilmeldingsblanket for elever/lærlinge i medlemsvirksomheder (*)

Download
Aftale GRAKOM Danica

Aftale mellem GA og Danica om obligatorisk forsikringsordning for elever/lærlinge

Download
Medlemsvejledning Danica

Vejledning til indmeldelse af elever/lærlinge i forsikringsordning hos Danica Pension

Download