Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Vilkår ved deltagelse i AMU-efteruddannelser

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse består primært af AMU-kurser. Tilmelding af medarbejdere til AMU-kurser skal foretages via Børne- og Undervisningsministeriets kursusportal Voksenuddannelse.dk, hvor det også er muligt at få et overblik over samtlige udbudte AMU-kurser for alle områder.

Virksomhederne har pligt til selv at søge VEU-godtgørelse for medarbejderne, hvis virksomheden betaler løn til medarbejderen under uddannelsen. VEU-godtgørelsen kan søges digitalt.

Overenskomstbestemmelser – DGO og DSO

Overenskomstens bestemmelser om efteruddannelse for medarbejdere omfattet af den grafiske overenskomst (DGO) og digitalprint- og serigrafoverenskomsten (DSO) lyder:

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden har ret til 2 ugers virksomhedsrelevant intern/ekstern efteruddannelse pr. år afpasset efter forholdene i virksomheden. Virksomheden betaler under denne efteruddannelse dagtursløn uden tillæg for de pågældende kursusdage. Eventuel løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.

Overenskomstbestemmelser – funktionæroverenskomsten

Den tilsvarende bestemmelse om efteruddannelse for medarbejdere omfattet af funktionæroverenskomsten (FO) lyder:

Overenskomstens parter er enige om, at medarbejderne har ret og pligt til relevant uddannelse afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen.

Til opfyldelse af ovennævnte formål har medarbejderne ret til uden fradrag i lønnen at deltage i 14 dages relevant intern/ekstern uddannelse pr. år, hvis der eksisterer uddannelsesbehov.

Udgifterne ved relevant kursusdeltagelse udredes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side.

Betaling til kursusdeltagere

Virksomheden betaler under medarbejderens deltagelse i efteruddannelse dagtursløn uden tillæg for de pågældende kursusdage. Dette gælder dog ikke i forbindelse med selvvalgt uddannelse med tilskud fra kompetenceudviklingsfondene.

Godtgørelse og refusion til virksomheden

Ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse kan der søges om godtgørelse for tab af indtægt, den såkaldte VEU-godtgørelse.

Såfremt kursusdeltageren er berettiget til godtgørelse, modtager virksomheden den eventuelle VEU-godtgørelse. Godtgørelsen udgør i 2023 kr. 4.555 pr. uge svarende til dagpengesatsen.

Godtgørelsen er erstatning for tab af indtægt eller arbejdsmulighed, hvilket fx betyder, at deltagelse i kurser om aftenen eller i weekenden kun udløser godtgørelse, hvis medarbejderens normale arbejdstid ligger dér.

Til brug for udbetaling af VEU-godtgørelsen skal medarbejderen være tilmeldt uddannelsen digitalt via Voksenuddannelse.dk, og godtgørelse kan kun søges digitalt samme sted.

Deltagerbetaling

Der er fastsat deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne, herunder de grafiske efteruddannelser.

Ansøgning

Det er obligatorisk for virksomheder at anvende Voksenuddannelse.dk i forbindelse med tilmelding af ansatte til AMU-kurser.

Kompetenceudviklingsfondene

Den ovenstående beskrivelse omfatter ikke overenskomstbestemmelserne om kompetenceudviklingsfondene, selvvalgt og aftalt uddannelse eller kursus ved opsigelse.

Kompetenceudviklingsfondene kan man læse mere om her: De grafiske kompetenceudviklingsfonde.