Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

GRAKOM varetager interesserne for kommunikationsindustrien

”GRAKOM arbejder for dig, der er en del af kommunikationsindustrien. Vi er sat i verden for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vores erhverv, så vi i Danmark har en stærk kommunikationsindustri, der skaber vækst, jobs og ikke mindst gode kommunikationsløsninger for det danske samfund, der samtidig bidrager til den grønne omstilling.”

Hero-with-details

Politik

GRAKOM repræsenterer knap 500 virksomheder i hele kommunikationsindustrien. Vi arbejder for, at kommunikationsindustrien har de bedst mulige politiske rammebetingelser.

GRAKOM arbejder for frie og lige rammer for markedsføring: Harmonisering af markedsføringslovgivning i EU, ingen danske særregler for reklamefotos, bevarelse af Nej Tak – ordningen for husstandsomdelte reklamer…
GRAKOM arbejder for fair konkurrence på mediemarkedet: Alle medier skal være omfattet af samme momssats, mediestøtten skal spredes ud til flere medier, mediestøtten skal tildeles på mere objektive kriterier…
GRAKOM arbejder for fremme af grøn omstilling i kommunikationsindustrien: Støtte til grøn omstilling, bekæmpelse af greenwashing, fremme af miljømærker, grønne offentlige indkøb, stop for ulovlig skovhugst, øget genanvendelse af emballage…
GRAKOM arbejder for, at det skal være nemmere at drive virksomhed: Lempeligere regler for aktiebeskatning, færre regler, færre afgifter, færre administrative byrder og stop for overimplementering af EU-lovgivning…
GRAKOM arbejder for, at det skal være nemmere at skabe jobs: Mere arbejdskraft gennem arbejdsmarkedsreformer, opprioritering af erhvervsuddannelserne, nej til strammere regler for anvendelse af soloselvstændige…
GRAKOM arbejder for at få virksomhederne sikkert gennem energikrisen: Nemmere adgang til støtte til grøn omstilling og energieffektiviseringer i SMV’ere, stop for energiafgifter i kriseperioden, EU-løsninger med loft over energipriserne...