Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Frie og lige rammer for markedsføring

GRAKOM arbejder for frie og lige rammer for markedsføring: Harmonisering af markedsføringslovgivning i EU, ingen danske særregler for reklamefotos og bevarelse af Nej Tak – ordningen for husstandsomdelte reklamer.

Den danske kommunikationsindustri skaber kommunikations- og markedsføringsløsninger for dansk erhvervsliv, der konkurrerer internationalt på EU’s indre marked og i hele verden. Den fri konkurrence på tværs af landegrænser fordrer, at der også er frie og lige vilkår for markedsføringen særligt indenfor EU.

Den danske markedsføringslovgivning er på en række områder strammere end de rammer, som vi pålægges af EU. Det må vi have et opgør med, så dansk markedsføringslovgivning så vidt muligt følger europæiske standarder.

I GRAKOM anerkender vi, at der kan være særlige hensyn, der kræver begrænsninger i retten til markedsføring. Det gælder i forbindelse med fx markedsføring overfor børn. Men udgangspunktet for GRAKOM er, at det skal være lovligt at markedsføre lovlige produkter. Indgreb i den kommercielle ytringsfrihed og retten til markedsføring skal desuden baseres på viden og ikke på følelser.

GRAKOM mener:

  • Markedsføringslovgivningen i Danmark skal følge en minimumsimplementering af EU-lovgivning
  • Der skal helt særlige begrundelser og dokumentation til for at forbyde eller begrænse markedsføringen af lovlige produkter
  • Der skal ikke indføres danske særregler for mærkning af retoucherede reklamefotos
  • Nej tak – ordningen for husstandsomdelte reklamer skal bevares
  • Robinsonlisten skal moderniseres og opdeles i en liste for direct mail og en liste for telefonsalg. I den forbindelse skal den nuværende Robinsonliste nulstilles
  • Greenwashing skal bekæmpes med skarp kontrol fra Forbrugerombudsmanden

Dokumenter

Her kan du downloade GRAKOMs aktuelle dokumenter om emnet.

Reklameindgreb mod spil er afmagt og symbolpolitik
Nyhed: Regeringen foreslår øget regulering af markedsføringen for at stoppe ludomani, men det er ren symbolpolitik og afmagt, siger Kommunikationsindustrien.
Forslag om obligatorisk mærkningsordning for retoucherede reklamebilleder
Høringssvar: GRAKOM, Creative Club og Dansk Fotografisk Forening kan ikke støtte forslaget om en obligatorisk mærkningsordning for retoucherede reklamebilleder som sendt i høring 5. juli 2022.
Store negative effekter af en "Ja Tak" ordning for husstandsomdelte tilbudsaviser
Politisk notat: Indførelsen af en ”ja tak”-ordning til husstandsomdelte tilbudsaviser, vil få en lang række negative effekter, hvis det gennemføres.
Ingen væsentlig miljøeffekt af en "Ja Tak" ordning
Politisk notat: SF har fremsat et beslutningsforslag om at indføre en reklamer ja tak-ordning af hensyn til miljø og klima. Forslaget løser i virkeligheden Danmarks mindste miljøproblem.