Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Fremme af grøn omstilling

GRAKOM arbejder for fremme af grøn omstilling i kommunikationsindustrien: Støtte til grøn omstilling, bekæmpelse af greenwashing, fremme af miljømærker, grønne offentlige indkøb, stop for ulovlig skovhugst og øget genanvendelse af emballage.

Kommunikationsindustrien har en betydelig rolle og et stort ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Det gælder både for produktionsvirksomheder som fx trykkeri og emballageproducenter og for rådgivningsvirksomheder som fx bureauerne.

Kommunikationsindustrien løfter selv et stort ansvar, og vi er som erhverv førende i Europa på grøn omstilling af særligt den grafiske produktion. Vi skal fortsætte med at løfte ansvaret og hele tiden løfte barren for vores egen indsats. Men der er også brug for, at de politiske rammebetingelser støtter op om grøn omstilling i kommunikationsindustrien.

GRAKOM mener:

  • Der skal være attraktive og nemt tilgængelige offentlige støtteordninger til grøn omstilling særligt i små og mellemstore virksomheder
  • Miljømærkerne EU-blomsten og Svanen skal bidrage til grønnere emballageløsninger ved at udvikle kriterier for emballage, så emballage til alle typer af varer kan miljømærkes
  • Der skal afsættes midler til forskning og udvikling af nye grønnere emballageløsninger
  • Den offentlige sektor skal gå foran i fremme af udviklingen af markedet for grønne kommunikationsløsninger ved at stille krav om miljø- og klimamærkning i forbindelse med offentlige udbud
  • Det udvidede producentansvar for emballage skal implementeres i Danmark så det bedst muligt understøtter grøn omstilling på emballageområdet
  • Forbrugeroplysningen om affaldssortering skal styrkes
  • EU skal sikre at importerede tryksager ikke produceres på papir fra illegal skovhugst på samme måde, som man i dag sikrer sig sporbarhed på import af papir
  • Greenwashing skal bekæmpes med skarp kontrol fra Forbrugerombudsmanden

Dokumenter

Her kan du downloade GRAKOMs aktuelle dokumenter om emnet.

Cirkulær økonomi i den grafiske branche
Politisk udspil: GRAKOMs 2025-vision for cirkulær økonomi i den grafiske branche. 7 initiativer til fremme af den grønne omstilling.
GRAKOM om Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi
Høringssvar: GRAKOMs høringssvar til Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi februar 2021.
Revision af krav til emballage og emballageaffald
Positionspapir: Svar fra GRAKOM ved EU Kommissionens offentlige høring vedr. revision af krav til emballage og emballageaffald.
EU’s forordning om brug af træprodukter
Brev til Miljøministeren: Forslag fra GRAKOM om udvidelse af indsatsen mod skovrydning til at omfatte tryksager.
Regulering af fødevarekontaktmaterialer
Høringssvar: GRAKOMs svar til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.
Tilskud til brancheindsatser for ansvarlighed og bæredygtighed
Høringssvar: GRAKOMs svar vedr. bekendtgørelse om tilskud til brancheorienterede indsatser til fremme af ansvarlig virksomhedsadfærd og due diligence for bæredygtighed.