Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Elev- og lærlingelønninger

Elever og lærlinge i erhvervsuddannelser med uddannelsesaftale i en virksomhed skal jf. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven aflønnes efter de løn og lønrelaterede bestemmelser der fremgår af uddannelsesoverenskomsten for den enkelte uddannelse.

Grafisk tekniker

Mindstelønnen for grafisk teknikerlærlinge pr. uge efter den grafiske overenskomst og digitalprint- og serigrafoverenskomsten.

 

Gl. sats

1. marts 2023

1. marts 2024

1. år

3.264,35

3.411,25

3.530,65

2. år

3.555,25

3.715,25

3.845,30

3. år

4.127,40

4.313,15

4.464,10

4. år

4.697,25

4.908,65

5.080,45

Har lærlingen fået merit, dvs. en nedsættelse af uddannelsestiden, reduceres 1. års løntrin med varigheden af nedsættelsen

Mediegrafiker

Mindstelønnen for mediegrafikerlærlinge pr. måned efter funktionæroverenskomsten mellem GRAKOM og HK Privat.

For igangværende mediegrafikerlærlinge med en uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

 

Gl. sats

1. marts 2023

1. marts 2024

1. år

13.365

13.966

14.455

2. år

14.731

15.394

15.933

3. år

16.745

17.499

18.111

4. år

18.349

19.175

19.846

Mediegrafikerlærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere omfattes af funktionæroverenskomstens pensionsordning fra deres fyldte 18 år. For disse lærlinge er der derfor aftalt andre mindstelønssatser. Der gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

 

Gl. sats

1. marts 2023

1. marts 2024

1. år

12.416

12.975

13.429

2. år

13.680

14.296

14.796

3. år

15.544

16.243

16.812

4. år

17.029

17.795

18.418

Kontorelever

Funktionæroverenskomsten er ophørt som uddannelsesoverenskomst for kontorelever med uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere. Lønbestemmelser for disse kontorelever vil skulle findes i den relevante uddannelsesoverenskomst på området jf. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven. Medlemmer kan kontakte GRAKOMs administration for vejledning.

For igangværende kontorelever med uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 er funktionæroverenskomsten som udgangspunkt fortsat uddannelsesoverenskomst indtil uddannelsesaftalens ophør. For disse elever gælder følgende mindstelønssatser pr. måned:

 

Gl. sats

1. marts 2023

1. marts 2024

1. år

11.802

12.333

12.765

2. år

13.169

13.762

14.244

3. år

14.488

15.140

15.670

4. år

15.696

16.402

16.976

Tillæg for bestået højere handelseksamen, studentereksamen, HF eller højere teknisk eksamen:

 

Gl. sats

1. marts 2023

1. marts 2024

Månedligt tillæg

985

1.029

1.065

Voksne elever

For alle elever og lærlinge på GRAKOMs overenskomster gælder, at påbegyndes den praktiske uddannelse efter det fyldte 25. år, aftales lønnen i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.