Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne lærlinge

Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne lærlinge i henhold til lov om erhvervsuddannelser, kan modtage tilskud fra jobcentret til den løn, de betaler til lærlingen, den såkaldte voksenlærlingeordning.

Arbejdsgiveren kan kun få tilskud til lønnen i praktikperioden.

Hvem kan udløse tilskud og hvor meget kan man få?

Ordningen er målrettet ledige ufaglærte og ledige faglærte med en forældet uddannelse, ledige faglærte med mindst 3 måneders forudgående ledighed og beskæftigede ufaglærte.

For ledige ufaglærte, ledige faglærte med en forældet uddannelse og ledige faglærte med mindst 3 måneders forudgående ledighed udgør tilskuddet 45 kr. i timen i praktikperioden i hele uddannelsesaftaleperioden.

For beskæftigede ufaglærte udgør tilskuddet 30 kr. i timen i praktikperioden i op til de første 2 år af uddannelsesaftaleperioden.

Generelle betingelser for tilskud

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling fra en af de ovennævnte grupper, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år.

Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn mindst svarende til, hvad en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende eller et beslægtet overenskomstområde.

En person, der kommer fra ledighed, må ikke have været ordinært ansat hos arbejdsgiveren inden for de seneste 6 måneder. Undtaget herfra er, hvis personen samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud (efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller integrationsloven).

En person, der kommer fra beskæftigelse, er omfattet af krav om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser indenfor områder, hvor der er behov for arbejdskraft, den såkaldte positivliste.

Ansøgning

Virksomheden skal rette henvendelse til jobcenteret i den kommune, hvor lærlingen har bopæl for yderligere information og ansøgning om løntilskud til voksenlærlinge.

Ansøgning om tilskud kan indgives inden uddannelsesaftalens påbegyndelse og skal senest indgives 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgningen indsendes senere, vil afgørelsen blive truffet på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse, og tilskud vil kun kunne ydes for den resterende tilskudsperiode.

Afgørelse om tilskud træffes af lærlingens opholdskommune.