Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Elever & lærlinges ferieforhold

Elever og lærlinge i uddannelser omfattet af erhvervsuddannelsesloven er omfattet af ferielovens bestemmelser og optjener under ansættelsen ret til ferie. De får løn under ferie, og der ydes endvidere et ferietillæg på 1 % af den i optjeningsåret udbetalte løn ekskl. løn under ferie.

Lige som for andre medarbejdere optjenes ferien som udgangspunkt med 2,08 dage pr. måned over en 12 måneders periode fra 1. september til den 31. august det efterfølgende år, og den optjente ferie kan afholdes over en 16 måneders periode fra samme 1. september til 31. december det efterfølgende år (ferieafholdelsesperioden).

Derudover tildeles elever og lærlinge betalte feriedage i første og anden hele ferieafholdelsesperiode i det omfang, de ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Selvom elever og lærlinge både optjener og kan få tildelt feriedage, kan antallet af feriedage ikke overstige fem uger i den ferieafholdelsesperiode der knytter sig til ferieåret.

Ferietillægget kan udbetales, samtidig med at ferien begynder. Alternativt kan ferietillæg for perioden fra den 1. september til den 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af optjeningsåret udbetales sammen med lønnen for august måned.

Ferie ved uddannelsesforholdets påbegyndelse

Elever og lærlinge har ret til betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode. Virksomheden betaler løn under ferie i det omfang, eleven/lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

  • Uddannelsesforholdet er påbegyndt i perioden 1. september til 31. oktober

Er uddannelsesforholdet påbegyndt i perioden 1. september til 31. oktober, har eleven/lærlingen ret til fem ugers ferie med løn i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

  • Uddannelsesforholdet er påbegyndt i perioden 1. november til 30. juni

Påbegyndes uddannelsesforholdet i perioden 1. november til 30. juni, har eleven/lærlingen ret til tre ugers ferie med løn i hovedferieperioden (1. maj til 30. september). Under virksomhedslukning i perioden fra 1. november til 30. april har eleven/lærlingen ret til fem dages ferie med løn.

  • Uddannelsesforholdet er påbegyndt i perioden 1. juli til 31. august

Påbegyndes uddannelsesforholdet i perioden 1. juli til 31. august, optjener eleven/lærlingen 2,08 dages ferie pr. måned som øvrige medarbejdere til afholdelse i den igangværende ferieafholdelsesperiode, der slutter 31. december. I den næste ferieafholdelsesperiode har eleven/lærlingen ret til 5 ugers ferie.

Forudgående beskæftigelse

Har eleven/lærlingen inden påbegyndelsen af uddannelsesforholdet været i beskæftigelse og således optjent feriegodtgørelse til et antal feriedage, skal der ved ferieafholdelse udbetales følgende:

  • For feriedage, hvortil der er optjent feriegodtgørelse, der pr. dag udgør et mindre beløb end elev-/lærlingelønnen, skal arbejdsgiveren supplere op til fuld løn for disse dage samt udbetale fuld løn for eventuelle resterende feriedage.
  • For feriedage, hvortil der er optjent feriegodtgørelse, der pr. dag overstiger elev-/lærlingelønnen, skal arbejdsgiveren ikke yde nogen betaling for disse dage, men udbetale fuld løn for eventuelle resterende feriedage.

Feriehindring

Elever og lærlinge er også omfattet af reglerne om feriehindringer i ferieloven, i det omfang ferien er optjent. Derudover kan eleven/lærlingen udover optjent ferie også overføre tildelt ferie, hvis eleven/læringen har en feriehindring op til ferieafholdelsesperioden.

Ferie ved uddannelsesforholdets udløb eller ophør

Ved uddannelsesforholdets udløb eller ophør skal arbejdsgiveren som for andre lønmodtagere beregne feriegodtgørelse for ikke afholdte feriedage, der er optjent men endnu ikke afholdt.

De særlige ferierettigheder for elever og lærlinge gælder kun under uddannelsesforholdet. Hvis en elev/lærling fratræder, fordi uddannelsesforholdet er ophørt, bortfalder de tildelte men ikke optjente feriedage, som eleven/lærlingen endnu ikke har nået at afholde.

Kombinationsuddannelsesaftaler

Ved kombinationsuddannelsesaftaler skal eleven/lærlingen have løn under ferie samt evt. ferietillæg efter samme regler som ved almindelige uddannelsesaftaler. Ferieforpligtelsen påhviler den arbejdsgiver, hos hvem den pågældende elev/lærling er i praktik, når ferien afholdes. Det vil i sådanne tilfælde være hensigtsmæssigt, at de involverede arbejdsgivere indgår en aftale om forholdsmæssig fordeling af udgiften.