Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Medarbejderforhold

Når der er spørgsmål i forbindelse med nyansættelser eller under ansættelsen, og når der skal tages afsked med medarbejdere, er GRAKOM klar til at rådgive.

Vi hjælper på alle niveauer – fra en hurtig, afklarende telefonsamtale, over hjælp til specifikke formuleringer og forbehold, til decideret advokatbistand ved større uoverensstemmelser med medarbejdere

Under nedenstående kategorier kan du finde svar på en lang række spørgsmål vedrørende medarbejdere, lige som du kan hente forskellige skabeloner. Du er altid velkommen til at kontakte os telefonisk.

Kategorier under medarbejderforhold

Ansættelseskontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, fri bil og fri telefon, opfindelser, ophavsret, vikarer m.m.
Holddrift, 3 dages arbejdsuge, natarbejde, weekendarbejde, arbejdsfordeling, fravigelse af arbejdstidsreglerne, helligdage, løsarbejder på DGO m.m.
Barsel, gravid medarbejder samt GRAKOMs syge- og barselsfond.
Feriefridage, ferieloven, ferieoverførsel, tilrettelæggelse af ferie, uhævet feriebetaling samt sygdom og ferie.
MUS, udleje af arbejdskraft, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, tjeklister til HR og til tilrettelæggelse af personaleadministration.
Her kan du finde relevant litteratur.
Pension, fritvalgslønkonto, præstationsløn, personalegaver, frasigelse af pension m.m.
Lønstatistik, personaleomkostninger og DISCO-koder.
Opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse, fritstilling, advarsler, bortvisning m.m.
Overenskomster, tidligere overenskomster, medarbejderkategorier, lovlige og ulovlige konflikter.
Persondata og personaleadministration.
Graviditet, barsel, krænkende adfærd, persondata, rygning, alkohol- og rusmidler, sygefravær, skjult reklame, internet, e-mail og software m.m.
Vilkårsændringer, lønreduktion, ind- og udstationering, fra typograf til litograf samt overflytning af dtp-medarbejder.
Anmeldelse af sygefravær, dokumentation, dialog under sygefravær, refusion, læge- og tandlægebesøg, nedbringelse af sygefravær m.m.
Sælgererklæring, fusion m.m.
Afholdte webinarer
Login påkrævet
Afholdte webinarer fra juridisk afdeling