Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Sygdom

Hvad gør du som arbejdsgiver, når dine medarbejdere bliver syge?

GRAKOM har udarbejdet vejledninger, du kan bruge, når medarbejdere bliver syge. For at få overblik over håndteringen af forløbet med en syg medarbejder kan du med fordel se vores video om sygdommens indtræden. Videoen kan ses her.

Emner under sygdom

Anmeldelse af sygefravær
Login påkrævet
Her kan du læse om medarbejderes anmeldelse af sygefravær samt finde forslag til forskellige skrivelser.
Betaling under sygdom & refusion af sygedagpenge
Login påkrævet
Her kan du læse om henholdsvis løn og sygedagpenge under sygdom og om refusion af sygedagpenge samt konsekvenserne af manglende refusion.
Coronavirus
Login påkrævet
Her kan du læse, hvordan virksomheden skal håndtere medarbejdere, der er smittet med coronavirus, eller som har symptomer på at være smittet.
Dialog under sygefravær
Login påkrævet
Her kan du læse om dialogen med en sygemeldt medarbejder og finde et forslag til indkaldelse af medarbejderen til sygefraværssamtale.
Dokumentation ved sygefravær
Login påkrævet
Her kan du læse om dokumentation ved sygefravær herunder forskellige former for dokumentation.
Forsikring sygedagpenge (2 første uger) - selvstændige erhvervsdrivende
Login påkrævet
Her kan du læse om selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at tegne en forsikring, der giver ret til sygedagpenge ved de første 2 ugers sygdom.
Forsikring sygedagpenge (30 første dage) - lønmodtagere
Login påkrævet
Her kan du læse om muligheden for, at virksomheder med begrænsede lønudgifter kan forsikre sig til refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden.
Hvad må man spørge om ved sygdom
Login påkrævet
Her kan du finde retningslinjer for, hvad du må spørge en syg medarbejder om.
Læge- & tandlægebesøg
Login påkrævet
Her kan du læse, hvordan medarbejderes læge- & tandlægebesøg skal håndteres samt finde forslag til retningslinjer for læge- & tandlægebesøg.
Nedbringelse af sygefravær
Login påkrævet
Her kan du læse, hvordan virksomheden kan konstatere, om den har højt sygefravær, og om hvordan højt sygefravær kan forsøges nedbragt.
Refusion fra Grafisk Pension
Login påkrævet
Her kan du læse om muligheden for refusion fra Grafisk Pension for en langtidssyg medarbejder.
Social sikring ved rejser
Login påkrævet
Her kan du læse om social sikring ved rejser til udlandet, bl.a. om den A1-attest virksomheden som udgangspunkt skal anvende ved arbejde i udlandet.
Supplerende sygehjælp – bogbinder- og kartonnageområdet
Login påkrævet
Her kan du læse om supplerende sygehjælp på bogbinder- og kartonnageområdet.
Video om sygdommens indtræden
Login påkrævet
Her kan du se en video om den situation, hvor en medarbejder er blevet syg. Du kan også finde links til relevante dokumenter og beskrivelser.