Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Ansættelse & rekruttering

Når du skal ansætte en medarbejder, er der mange ting at være opmærksom på. Her kan du finde svar på en lang række af disse spørgsmål. Du kan også finde skabeloner til ansættelseskontrakter.

Emner under ansættelse & rekruttering

Ansættelse af flygtninge
Login påkrævet
Her kan du læse om integrationsuddannelsen (IGU).
Ansættelseskontrakter
Login påkrævet
Her kan du finde skabeloner til forskellige ansættelseskontrakter.
Forlænget opsigelsesvarsel for funktionærer
Login påkrævet
Her kan du læse om muligheden for at aftale med en funktionær, at både virksomhedens og funktionærens opsigelsesvarsel forlænges gensidigt.
Konkurrence- & kundeklausuler
Login påkrævet
Her kan du finde eksempler på konkurrence- og kundeklausuler samt et eksempel på en kombineret konkurrence– og kundeklausul.
Lov om ansættelsesbeviser
Login påkrævet
Her kan du læse om, hvilke oplysninger virksomheden som minimum skal give medarbejderen.
Lønmodtageropfindelser
Login påkrævet
Her kan du læse om lønmodtageropfindelser og finde et forslag til en kontrakt om lønmodtageropfindelser.
Ophavsret i ansættelsesforhold
Login påkrævet
Her kan du læse om, hvem der har ophavsretten til det, der frembringes i et ansættelsesforhold. Du kan også finde udkast til en kontrakt om ophavsret.
Personalegoder
Login påkrævet
Her kan du finde forslag til aftaler om fri telefon og fri bil.
Rekruttering
Login påkrævet
Guides til et godt ansættelsesforløb.
Rådighedsaftale
Login påkrævet
Her findes et eksempel på en aftale for en funktionær omfattet af GRAKOMs funktionæroverenskomst, som skal stå til rådighed uden for alm. arbejdstid.
Straffeattester
Login påkrævet
Her kan du læse om indhentelse af straffeattester for jobansøgere.
Tavshedspligt
Login påkrævet
Her kan du læse om medarbejdernes tavshedspligt og finde forslag til formuleringer, der kan indsættes i medarbejdernes ansættelsesbevis.
Vikarer fra vikarbureauer
Login påkrævet
Her kan du læse generel information om virksomhedens brug af vikarer og om de faldgruber, virksomheden skal være opmærksom på.