Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Opsigelse

Når et ansættelsesforhold ophører, er der forhold, du som leder skal være opmærksom på. I menuen herunder kan du bl.a. finde informationer om, hvordan du skal forholde dig, hvis en medarbejder skal bortvises eller opsiges.

Emner under opsigelse

Advarsler
Login påkrævet
Her kan du læse om advarsler samt finde skabeloner til advarsler i forskellige situationer.
Afskedigelse
Login påkrævet
Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på ved opsigelse samt finde forslag til opsigelser.
Arbejdsgivers betalingsforpligtelse ved medarbejders død
Login påkrævet
Her kan du læse om virksomheden betaling af løn/efterløn ved en medarbejders død.
Bortvisning
Login påkrævet
Her kan du læse om bortvisning og finde eksempler på bortvisningsskrivelser.
Dan en opsigelse
Login påkrævet
Her kan du danne en opsigelse ved besvarelse af nogle få spørgsmål.
Erhvervshemmeligheder
Login påkrævet
Her kan du finde eksempler på, hvordan virksomheden kan indskærpe medarbejderens tavshedspligt m.m. ved fratræden.
Fratrædelsesgodtgørelse
Login påkrævet
Her kan du læse om fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer og for timelønnede omfattet af GRAKOMs overenskomster.
Fritstilling & suspension
Login påkrævet
Her kan du læse om fritstilling og suspension samt finde skabeloner vedr. begge dele.
Lov om kollektive afskedigelser
Login påkrævet
Her kan du læse om de særlige regler, der gælder, hvis virksomheden skal opsige et større antal medarbejdere inden for en kort periode.
Opsigelsesvarsler
Login påkrævet
Her kan du se opsigelsesvarslerne i GRAKOMs overenskomster og i funktionærloven.
Arbejdsgivers betaling for 1. & 2. ledighedsdag
Login påkrævet
Her kan du læse om arbejdsgivers betaling for 1. & 2. ledighedsdag (g-dage/godtgørelsesdage) samt finde et forslag til en tro- & loveerklæring.