Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Stillingsændringer

Under ansættelsen kan virksomheden have behov for at ændre medarbejderens ansættelsesvilkår. Hvis virksomheden ønsker at foretage en væsentlig vilkårsændring, skal denne varsles individuelt overfor medarbejderen. Ændringen kan f.eks. vedrøre arbejdsopgaver, arbejdssted og løn. Herunder kan du finde svar på, hvordan sådanne ændringer håndteres. 

Emner under stillingsændringer

Fra typograf til litograf
Login påkrævet
Her kan du læse om, hvordan en virksomhed flytter dens offsettrykkere fra typografreglerne til litografreglerne.
Ind- & udstationering
Login påkrævet
Her kan du læse om udenlandske lønmodtageres udførelse af arbejde i Danmark og danske lønmodtageres udførelse af arbejde i udlandet.
Lønreduktion
Login påkrævet
Her kan du læse om både varslede og aftalte lønreduktioner, samt om hvilke overvejelser virksomheden bør gøre sig, og om risici ved lønreduktion.
Overflytning af dtp-medarbejder
Login påkrævet
Her kan du læse om flytning af en dtp-medarbejder fra den grafiske overenskomst til funktionæroverenskomsten.
Vilkårsændringer
Login påkrævet
Her kan du læse om ændringer af medarbejderes ansættelsesvilkår og finde forslag til skrivelser med varsling af væsentlige vilkårsændringer.