Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Fem organisationers bekymring over EU's favorisering af digital kommunikation

Fem organisationers bekymring over EU's favorisering af digital kommunikation
Pia Osbæck
Redaktør Pia Osbæck
Tirsdag 19. september 2023
Lovforslaget om digitale indlægssedler i medicinpakkerne er et af eksemplerne på, at kommunikation på EU-niveau, er på vej til at blive alt for digitaliseret. Nu har fem organisationer skrevet et bekymringsbrev.

I de senere år har EU-Kommissionen i sine lovforslag fremmet digital kommunikation på bekostning af trykt kommunikation.

Det skriver fem europæiske organisationer, som i et fællesbrev eksemplificerer deres bekymring med bl.a. EU-Kommissionens forslag om at droppe trykte indlægssedler i medicinpakker.

De fem organisationer bag fællesbrevet - Intergraf, Cepi, UNI Europa Graphical, FEPE og IndustriAll Europe, som repræsenterer virksomheder og arbejdstagere inden for trykkeri- og papirindustrien - erkender betydningen af den digitale overgang, men påpeger også, at ’digital som standard’ eller ’kun digital’ ikke respekterer menneskers grundlæggende adgangsret til information.

Digitalisering kan være et problem for især ældre mennesker, personer med handicap, mennesker med begrænsede indkomster og mennesker uden grundlæggende digitale færdigheder, som i alt udgør mere end en tredjedel af EU-borgerne, argumenterer de fem organisationer.

Desuden påpeger de, at flere studier har vist, at læsning på tryk har uddannelsesmæssige fordele og fører til bedre forståelse sammenlignet med digital læsning.

Fastholder misvisende stereotyper om papir

Modargumentet er, at tryk og papir er en belastning for miljøet, men de fem europæiske organisationer gør bl.a. opmærksom på, at papir har en genanvendelsesgrad på 71,4 pct. på europæisk plan. I Danmark ligger den over 80 pct.

Samtidig er det sjældent, fortsætter man i brevet, at man taler om den miljømæssige påvirkning af digitale løsninger. Forhold som man ikke bør overse i lovgivningsprocessen, mener organisationerne, fordi det ”fastholder misvisende stereotyper om papir, der er skadelige for trykte medier og deres industrier og ikke er baseret på videnskab.”

Endelig opfordrer de fem organisationer til at EU-beslutningstagere

  • bør undlade at implementere en ’digital som standard’ eller ’kun digital’-tilgang i europæisk lovgivning
  • Overvejer trykt kommunikation sammen med digital kommunikation
  • Tager hensyn til papirprodukters økologiske og genanvendelige værdi i lyset af den aktuelle klimakrise
  • tager alt relevant i betragtning, herunder især cirkulariet, inklusion og valgfrihed.
Læs også
I et forslag fra EU-Kommissionen kan man fremover nøjes med at henvise til digitale indlægssedler. Kun hvis borgeren efterspørger den trykte indlægsseddel, skal den udleveres. Men man risikerer, at forbrugernes fokus på bivirkninger og korrekt anvendelse af medicinen bliver reduceret, hvis forslaget bliver vedtaget, mener GRAKOM.
EU-parlamentariker Pernille Weiss var inviteret til møde hos Stibo Complete for at tale om risikoen for, at de trykte indlægssedler i medicinalpakkerne forsvinder.