Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

PEFC(TM)

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) har til formål at dokumentere og fremme velforvaltet drift af skovene.

PEFC er verdens største certificeringssystem for skove, som med deres standarder forsøger at ændre den måde, hvorpå skove drives på verdensplan og lokalt for at sikre, at vi alle kan nyde de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved skovene.
PEFC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til velforvaltet skovbrug.

For at opnå PEFC-certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

PEFC Gruppe

Virksomheder, der er medlem af GRAKOM og har maks. 50 ansatte, kan blive medlem af GRAKOMs PEFC gruppe til en fordelagtig pris sammenlignet med, hvis virksomhederne har deres eget certifikat. Deltagelse i GRAKOMs PEFC gruppe er 25-50 pct. billigere, end hvad det normalt koster at opbygge sporbarhedsprocedurer og blive certificeret.

Når virksomheden deltager i GRAKOMs PEFC gruppe får virksomheden løbende rådgivning gennem året. GRAKOM varetager en væsentlig del af virksomhedens administration af PEFC, mens virksomheden sideløbende får mulighed for rådgivning inden for miljø og arbejdsmiljø.

PEFC Serviceordning

Større virksomheder, der er medlem af GRAKOM, kan blive certificeret via GRAKOMs PEFC-serviceordning, der er målrettet virksomheder, som er for store til at deltage i gruppeordningen. Virksomheder, der er omfattet af PEFC-serviceordningen, har deres eget certifikat, men opnår i stil med medlemmerne af gruppeordningen, at de slipper for meget af det administrative arbejde, der er forbundet med klargøring af dokumentation til audit samt ajourføring af procedurer.

En certificering via GRAKOMs PEFC serviceordning minimerer risikoen for afvigelser ved ekstern audit, hvilket holder omkostningerne og tidsforbruget nede. Samtidig får virksomheden en fast konsulent tilknyttet, som kan kontaktes, når der opstår spørgsmål og behov for rådgivning om PEFC samt miljø og arbejdsmiljø generelt set.

Vil din virksomhed opnå PEFC-certificering?

Som medlem af GRAKOM kan din virksomhed få rådgivning og assistance til at opnå PEFC-certificering. Kontakt rådgivningschef Per Kaae Hansen på tlf. 6312 7000 eller mail pkh@grakom.dk.

PEFC/09-32-004