Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven.

Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialerne i produkterne kommer fra ansvarligt skovbrug eller andre kontrollerede kilder.

For at opnå FSC-certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

FSC Gruppe

Virksomheder, der er medlem af GRAKOM og har maks. 15 ansatte, kan blive medlem af GRAKOMs FSC gruppe til en fordelagtig pris sammenlignet med, hvis virksomhederne har deres eget certifikat. Deltagelse i GRAKOMs FSC gruppe er 25-50 pct. billigere, end hvad det normalt koster at opbygge sporbarhedsprocedurer og blive certificeret.

Når virksomheden deltager i GRAKOMs FSC gruppe får virksomheden løbende rådgivning gennem året. GRAKOM varetager en væsentlig del af virksomhedens administration af FSC, mens virksomheden sideløbende får mulighed for rådgivning inden for miljø og arbejdsmiljø.

FSC Serviceordning

Større virksomheder, der er medlem af GRAKOM, kan blive certificeret via GRAKOMs FSC-serviceordning, der er målrettet virksomheder, som er for store til at deltage i gruppeordningen. Virksomheder, der er omfattet af FSC-serviceordningen, har deres eget certifikat, men opnår i stil med medlemmerne af gruppeordningen, at de slipper for meget af det administrative arbejde, der er forbundet med klargøring af dokumentation til audit samt ajourføring af procedurer.

En certificering via GRAKOMs FSC serviceordning minimerer risikoen for afvigelser ved ekstern audit, hvilket holder omkostningerne og tidsforbruget nede. Samtidig får virksomheden en fast konsulent tilknyttet, som kan kontaktes, når der opstår spørgsmål og behov for rådgivning om FSC samt miljø og arbejdsmiljø generelt set.

Vil din virksomhed opnå FSC-certificering?

Som medlem af GRAKOM kan din virksomhed få rådgivning og assistance til at opnå FSC-certificering. Kontakt rådgivningschef Per Kaae Hansen på tlf. 6312 7000 eller mail pkh@grakom.dk.

FSC-C109833