Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Se her, hvem der har det udvidede producentansvar for emballage

Se her, hvem der har det udvidede producentansvar for emballage Foto Colourbox
Carsten Bøg
Direktør for ESG & bæredygtig udvikling Carsten Bøg
Onsdag 07. februar 2024
De virksomheder, der er forpligtede til at varetage ansvaret for den egentlige håndtering af affaldsmængderne, kan overdrage både ansvar og opgaver til en række kollektive ordninger.

Det udvidede producentansvar for emballage kommer til at omfatte danske virksomheder, der importerer, producerer og/eller ompakker emballerede produkter.

Miljøministeriet anslår, at det gælder 41.000 danske virksomheder. Allerede til april 2024 åbner registreringen hos Dansk Producent Ansvar (DPA), hvor de forventede emballagemængder skal rapporteres.

Selvom der endnu ikke foreligger en endelig dansk bekendtgørelse, så løber tiden, og GRAKOM finder derfor anledning til at highlighte noget af den seneste og vigtigste information om dette meget markant paradigmeskifte på emballageområdet. 

Af det seneste udkast til bekendtgørelsen står der, at der ved en producent forstås:

”Enhver fabrikant, importør eller distributør, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernsalg, som defineret i art. 2, nr. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder: 

a) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør påfyldt emballage på det danske marked,

b) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør serviceemballage på det danske marked,

c) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør genbrugsemballage på det danske marked, eller

d) er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland og via fjernsalg første gang tilgængeliggør emballage eller påfyldt emballage direkte til slutbrugere i Danmark.

Det er altså ikke den virksomhed, der fremstiller emballagen, men den virksomhed, der tilgængeliggør emballerede produkter på markedet, der har producentansvaret.

Dette kan også gælde, selvom du ikke har producentansvaret for produktet i den primære emballage, men måske blot i den sekundære eller tertiære.

Den politiske baggrund for denne tilgang, hvor ansvaret påhviler den virksomhed, der bruger emballage til egne produkter, er at det skal være den virksomhed der har størst indflydelse på valg og køb af emballagen, der også skal have ansvaret for valg af emballagetype og det potentiale denne har for senere genbrug eller genanvendelse.

Der vil ligeledes, som en del af dette nye producentansvar, blive tale om betaling af en række forskellige gebyrer, der gradueres efter, hvilke typer af substrater m.m. der er anvendt til emballagen. Formålet er at de højeste gebyrer gælder for de emballager, der er forbundet med større omkostninger i de efterfølgende videreudnyttelsesfaser.

Dertil kommer, at enhver der falder ind under begrebet producentansvar, lovmæssigt er forpligtiget til at tilmelde sig og indberette deres emballagemængder til Dansk Producentansvar, samt at varetage ansvaret for den egentlige håndtering af de samme affaldsmængder, når disse fx er nået til de kommunale modtagestationer, hvor forbrugerne bortskaffer deres emballage.

Det siger næsten sig selv, at dette vil være en stort set umulig opgave for stort set alle virksomheder, og derfor vil det også være muligt at overdrage både ansvar og opgaver til en række kollektive ordninger.

GRAKOM samarbejder med RETUR  

En af disse kollektive ordninger hedder RETUR. På et gå-hjem-møde for nylig arrangeret af GRAKOM og RETUR, gennemgik Robert Kirstejn Schmidt fra RETUR mere konkret, hvordan RETUR servicerer deres medlemmer og ikke mindst, hvordan virksomheden nemmest kan håndtere producentansvaret. RETUR har 20 års erfaring som kollektiv ordning for producentansvar.

GRAKOM har fulgt og påvirket arbejdet med hele lovgivningsprocessen og vil fortsat holde medlemmerne opdateret. GRAKOM arbejder i øjeblikket på forskellige mere illustrative modeller, der kan tydeliggøre, hvor de enkelte aktører befinder sig i værdikæden inden for de producentansvarskategorier, der er vist ovenfor.

 

Ønsker I at høre nærmere så kontakt Carsten Bøg, GRAKOM, på cb@grakom.dk eller 20123413. 

Læs også
Danske virksomheder, der bringer emballage på markedet, skal senest 1. januar 2025 sikre, at deres emballageaffald håndteres ansvarligt. Men allerede et år før skal 41.000 virksomheder registrere deres emballage hos myndighederne. For at lette medlemmernes byrde, har GRAKOM indgået et samarbejde med nonprofit-organisationen Emballageretur.
Hvor er vi lige nu i forhold til det udvidede producentansvar, og hvordan undgår man at greenwashe, så man bliver politianmeldt. Det fik de 80 deltagere på Emballagedagen, arrangeret af EmballageForum, et indblik i samtidig med, at de gik hjem med inspiration om emballagedesign og hvordan man miljøoptimerer i en emballagevirksomhed.