Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Producentansvar for emballage påvirker kun GRAKOMs medlemmer i begrænset omfang

Producentansvar for emballage påvirker kun GRAKOMs medlemmer i begrænset omfang
Per Kaae Hansen
Rådgivningschef Per Kaae Hansen
Tirsdag 04. juni 2024
Med Miljøstyrelsens illustrationer af det udvidede producentansvar, bliver det mere tydeligt, hvem der har registrerings- og indberetningspligten.

Fra den 31. august 2024 gælder der en registrerings- og indberetningspligt for virksomheder, der enten leverer en emballage første gang på det danske marked eller påfylder emballage. Men der har på en række områder hersket tvivl om, hvornår en konkret virksomhed er omfattet af disse regler.

På Miljøstyrelsens hjemmeside præsenteres en række illustrationer, der viser, hvorledes registreringsforpligtigelsen i relation til det udvidede producentansvar skal forstås.

Formålet er at gøre det mere tydeligt for virksomhederne at vurdere, hvor registrerings- og indberetningspligten ligger i værdikæden. Du kan finde illustrationerne her.

Illustrationerne på Miljøstyrelsens hjemmeside er stadig under udarbejdelse, men GRAKOM vurderer, at de er så præcise, at det nu er mere entydigt, hvad bekendtgørelsen konkret vil betyde for medlemmerne af GRAKOM, der stort set alle køber eller sælger emballage af forskellige typer.

Emballagekategorier

Bekendtgørelsen om registrering- og indberetning af emballage (Registerbekendtgørelsen (retsinformation.dk)) anvender begrebet ’Emballage’ om alle de typer af emballage der falder ind under kategorierne ’Transportemballage’ ,’Salgsemballage’ og ’Serviceemballage’. Derudover skelnes der mellem om disse første gang bringes på markedet i en generisk form, eller om emballagen bærer et varemærke (brand/privat label).

Transportemballage

For generiske transportemballager, der købes i Danmark, som f.eks. papkasser, paller, strapbånd og folier gælder, at det som udgangspunkt er den virksomhed/leverandør, der fremstiller eller første gang sælger på det danske marked, der er registrerings- og indberetningspligtig. En virksomhed der køber generisk transportemballage i Danmark, er dermed ikke registrerings- og indberetningspligtig.

Undtagelsen er, hvis transportemballagen købes med et påtrykt varemærke, hvor det er den virksomhed, der ejer varemærket, som er registrerings- og indberetningspligtig. 

Det betyder, at hvis en dansk virksomhed pakker sine produkter i en transportpapkasse med f.eks. eget virksomhedslogo på, så er virksomheden selv registrerings- og indberetningspligtig. Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden selv importerer generisk transportemballage. 

Salgsemballage

For salgsemballage er det som udgangspunkt den virksomhed, der påfylder eller beder andre om at påfylde emballagen, som er registrerings- og indberetningspligtig. Det gælder uanset om emballagen kan anses for at være generisk eller er produceret med et varemærke. Det betyder, at en dansk emballagevirksomhed, der fremstiller eller sælger salgsemballage på det danske marked som udgangspunkt ikke er direkte registrerings- og indberetningspligtig.

Undtagelsen er, hvis kunden er en mikrovirksomhed, for der vil registrerings- og indberetningspligten påhvile den danske emballagevirksomhed. Definitionen af mikrovirksomhed fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside under punkt 3.

Serviceemballage

Serviceemballage defineres som emballage, der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på stedet for salget til slutbrugeren f.eks. hos en bager, tankstation, fastfood-restaurant. Serviceemballage er også engangsplastprodukter, som sælges tomme, og som ikke er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet.

For generisk serviceemballage er det altid den virksomhed, der gør serviceemballagen tilgængelig første gang, der er registrerings- og indberetningspligtig. En dansk emballagevirksomhed, der fremstiller generisk serviceemballage, er dermed registrerings- og indberetningspligtig.  

For serviceemballage, der leveres med varemærke, er det som udgangspunkt virksomheden, der er salgsstedet for det produkt, som påfyldes, der er registrerings- og indberetningspligtig.    

Undtagelsen er, hvis kunden på salgsstedet for serviceemballagen er en mikrovirksomhed, for der vil registrerings- og indberetningspligten påhvile den danske emballagevirksomhed.

Import af emballage

Ved import af emballage eller produkter, der er emballeret fra udenlandske leverandører, kan ansvaret for registreringen påhvile enten den udenlandske leverandør, importøren eller kunden alt afhængig af, hvad der importeres, og om der er tale om emballage med eller uden varemærke. Miljøstyrelsen har på deres hjemmeside angivet en række eksempler på, hvilke virksomheder, der har registreringsansvaret ved de forskellige former for import. 

Særligt om selvklæbende etiketter

Selvklæbende etiketter er ikke beskrevet i Miljøstyrelsens illustrationer, men er beskrevet i emballagebekendtgørelsen. Selvklæbende etiketter er ikke i sige selv emballage men betragtes som en del af anden emballage.

Udgangspunktet er her, at selvklæbende etiketter købes uafhængigt af den emballage, som denne påsættes, hvorved den kommer til at udgøre en samlet del af emballagen. Derfor vil det være den virksomhed, som påsætter den selvklæbende etiket på emballagen, som har registrerings- og indberetningspligten, hvilket typisk vil være emballage-påfylderen. Det gælder både generiske selvklæbende etiketter og dem med varemærke.

EmballageRetur har oplyst til GRAKOM, at dette også gælder brug af selvklæbende etiketter til transportemballage.Her er det også den virksomhed, som påsætter den selvklæbende etiket på transportemballagen, som har registrerings- og indberetningspligten.

Kunderne vil efterspørge data

Selv om en leverandørvirksomhed af emballage måske ikke selv er direkte registrerings- og indberetningspligtig, så kan virksomhederne imødese at blive indirekte påvirket af krav fra deres kunder. Kunderne forventes nemlig at efterspørge oplysninger fra leverandørvirksomheden af emballager til brug ved deres registrering og løbende mængde registreringer af de substrattyper m.m., der indgår i emballagerne.

GRAKOM anbefaler derfor, at virksomheder, der har kunder, der køber emballager, allerede nu forbereder sig på at kunne yde denne service. Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden har kunder, der køber emballage, og som kan betegnes som en mikrovirksomhed.

Hvis jeres virksomhed er omfattet

Hvis virksomheden er omfattet af registrerings- og indberetningspligten, anbefaler GRAKOM at virksomheden melder sig ind i kollektivordningen Emballageretur, som sørger for at registrere virksomheden hos Dansk Producentansvar.

Virksomheden vil så også skulle angive et forventet budget over, hvilke mængder og materialekategorier af emballage, som virksomheden bringer på markedet i 2024.

Tidsfristen for registrering hos Dansk Producentansvar er den 31. august 2024, men GRAKOM anbefaler, at omfattede virksomheder lader sig registre i god tid inden deadline.

 

Du er meget velkommen til at kontakte GRAKOMs rådgivere.

 

 

 

 

Læs også
Virksomheder skal registrere sig hos Dansk Producentansvar senest 31. august 2024. GRAKOM giver her gode råd til, hvordan man kommer i gang.
De virksomheder, der er forpligtede til at varetage ansvaret for den egentlige håndtering af affaldsmængderne, kan overdrage både ansvar og opgaver til en række kollektive ordninger.