Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Mattias Tesfaye kommer med anbefalinger til skoleelevers brug af skærme: Godt – men langt fra nok

Mattias Tesfaye kommer med anbefalinger til skoleelevers brug af skærme: Godt – men langt fra nok Foto: Colourbox
Pia Osbæck
Redaktør Pia Osbæck
Tirsdag 06. februar 2024
Det er godt, men meget langt fra nok, da børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye tirsdag udsendte 12 anbefalinger til brug af skærme i grundskoler og fritidstilbud.

Til alle skoler og ansvarlige politikere på alle niveauer skal der lyde en klar opfordring til, at man genovervejer den ensidige fokusering på digital læring og gentænker brugen af trykt læringsmateriale, især på de områder, hvor det har vist sig at være mest effektivt for eleverne. Sådan skrev GRAKOMs adm. direktør, Carina Christensen, for nylig i et debatindlæg.

Derfor er det også et lille skridt i den rigtige retning, mener Carina Christensen, da børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye tirsdag i denne uge udsendte 12 anbefalinger til skoleelevers brug af skærme i grundskoler og fritidstilbud. Anbefalingerne er dog meget langt fra tilstrækkelige i forhold til den virkelig, som dagens skolebørn står i.

”PISA-undersøgelsen viser klart, at børn og unges læsefærdigheder er stærkt faldende over de seneste 20 år. Både PISA og OECD peger på betydelige negative sammenhænge mellem omfattende digital læsning og overordnede læsefærdigheder. Vi har ikke råd til at tabe generationer af skolebørn på gulvet, og derfor haster det med markante og virksomme tiltag, der for alvor retter op på den negative udvikling," siger Carina Christensen og fortsætter:

”Anbefalingerne fra børne- og undervisningsministeren er udmærkede og velmente, men jeg tvivler stærkt på, at de i sig selv vil gøre nogen stor forskel. Der er nok snarere behov for en plan fulgt op at konkrete tiltag. Vi bør også drøfte, om det virkelig er tilstrækkeligt at overlade det til skolerne at løfte opgaven selv. Måske skal der nationale tiltag til, hvis udviklingen for alvor skal vendes”.

Carina Christensen glæder sig dog over, at ministeren på linje med GRAKOM ønsker, at der skal findes en sund balance mellem det analoge og det digitale i skoleundervisningen.

"Især anbefalingerne om, at man kun skal bruge skærme, når det er didaktisk og pædagogisk, og at der skal gives plads til analog læring samt at brugen af skærme skal på dagsordenen for den pædagogiske udvikling, er vi meget glade for at se blandt anbefalingerne," siger Carina Christensen.

Anbefalingerne er udviklet efter ønske fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, og efter at bl.a. GRAKOM har påpeget udfordringerne med, at 72 procent af de danske elever på en typisk uge bruger digitale værktøjer i hver eller næsten hver time ifølge PISA-rapporten. På tværs af OECD-landene er det tal kun 16 procent. Samtidig oplever en væsentlig andel af eleverne, at de bliver distraheret af deres egen og klassekammeraternes brug af digitale enheder.

Ministerens anbefalinger til brug af skærme i grundskolen

Fælles rammer for brug af skærme
1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen
2. Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug
3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen
4. Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
5. Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme

Begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden
6. Indfør mobilfri skole
7. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider
8. Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen
9. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

God balance mellem analog og digitalt baseret undervisning
10. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt
11. Giv plads til analog læring
12. Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling

Læs også
Mattias Tesfaye skal sige undskyld for digitalisering ude på skoler og i daginstitutioner. Det siger forfatter til ny bog om, at det er et generationssvigt, at politikerne har digitaliseret barndommen og ungdommen.
Til alle skoler og ansvarlige politikere på alle niveauer skal der lyde en klar opfordring til, at man genovervejer den ensidige fokusering på digital læring og gentænker brugen af trykt læringsmateriale, især på de områder, hvor det har vist sig at være mest effektivt for eleverne. Det skriver GRAKOMs adm. direktør, Carina Christensen, i dette debatindlæg.