Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Intern audit

Vi tilbyder at gennemføre interne audit, der vil vise virksomhedens potentielle besparelser, nye udviklingsmuligheder og ikke mindst dokumentere, om de afsatte ressourcer bruges optimalt indenfor fx miljø, energi, kvalitet, arbejdsmiljø eller CSR. Med en auditrapport fra GRAKOM får virksomheden en status i forhold til overensstemmelse mellem virksomhedens strategi og de faktiske forhold på en række udvalgte områder. 

Ved løbende at auditere virksomhedens arbejde med forhold som fx kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø og CSR sikres det, at ledelsen kan foretage de nødvendige tiltag til justering og udvikling af strategien. Det betyder, at de ressourcer, virksomheden har afsat, også anvendes så forudsigeligt og optimalt som muligt, og ikke mindst sikrer det en udvikling, der kan styrke den markedsmæssige position. Dertil skal lægges muligheden for konkrete besparelser og forbedringer og muligheder, som virksomheden måske ikke selv ser.

Vores rådgivning er specialistrådgivning. Det betyder, at vi har detaljeret kendskab til både processer, råvarer, produkter og markedsforhold. Vores viden kan bringes i spil i en integreret sammenhæng i virksomheden, og derfor vil en afrapportering fra en audit, hvor vi er involveret, også belyse og komme med anbefalinger inden for bl.a. følgende forhold:

  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Kvalitet
  • Energieffektiviseringer
  • CSR
  • Ledelsessystemer, procedurer og mærker
  • Fødevarekontaktmaterialer (labels og emballager)
  • Nødvendig viden om produkter og råvarer
  • Potentialer for produktionsoptimeringer


Vil du vide mere?

Kontakt vores afdeling for ESG og bæredygtig udvikling på tlf. 6312 7000.