Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Inddrivelse af gæld

Hvis en kunde skylder virksomheden penge, kan virksomheden sende kunden en eller flere rykkerskrivelser. Nedenfor kan der læses mere om rykkerskrivelser. 
 
Efterfølgende kan der evt. anlægges retssag vedr. det skyldige beløb. Hvis der opnås dom for beløbet, kan kravet inddrives via fogedretten. 
 
For skyldige beløb på maksimalt 100.000 kr. inkl. moms, men ekskl. renter og omkostninger, kan virksomheden i stedet vælge en forenklet inkassoproces, hvorefter det ikke er nødvendigt at udtage stævning ved civilretten. Virksomheden udfylder i stedet et såkaldt betalingspåkrav, som sendes direkte til fogedretten, der på sædvanlig vis inddriver kravet. På Danmarks Domstoles hjemmeside kan der læses mere om betalingspåkrav. 
 
Processen med anvendelse af betalingspåkrav er væsentligt hurtigere, end hvis der først anlægges retssag. Hertil kommer, at det er billigere, idet der ikke er brug for en advokat, ligesom retsafgifterne er lavere.

Emner under inddrivelse

Rykkerskrivelse
Login påkrævet
Her kan du finde GRAKOMs forslag til formulering af en rykkerskrivelse.