Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

GRAKOMs organisation

GRAKOM er erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien. GRAKOM har knap 500 medlemsvirksomheder i alle dele af kommunikationsindustrien.

Organisationsdiagram GRAKOM

Branchefællesskaberne

GRAKOM samler hele kommunikationsindustrien i en fælles erhvervsorganisation. Men det er vigtigt, at der i vores organisation er plads til, at man også kan dyrke det faglige fællesskab i de forskellige brancher.

Derfor har vi etableret og samlet en række branchefællesskaber og brancheforeninger, som medlemmerne kvit og frit kan blive en del af. Det drejer sig om Grafisk Branche, FESPA Denmark, Creative Club og Dansk Promotion.

Branchefællesskaberne har egne ledelser i form af bestyrelser eller udvalg.

GRAKOM Arbejdsgivere

GRAKOM Arbejdsgivere er arbejdsgiverforening for kommunikationsindustrien. Foreningen forhandler overenskomster for den grafiske branche og for en række medlemsvirksomheder med egne overenskomster.

Det er helt frivilligt for GRAKOMs medlemmer, om de ønsker at være medlem af arbejdsgiverforeningen.

GRAKOM Arbejdsgivere er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

Faglige udvalg

GRAKOM har en række stående udvalg, der rådgiver bestyrelsen og sekretariatet. Udvalgene er nedsat af og refererer til bestyrelsen.

GRAKOM har aktuelt et uddannelsesudvalg, et ESG-udvalg, et forsikringsudvalg og et eventudvalg. Udvalgenes kommissorium og sammensætning er tilgængelig på GRAKOMs hjemmeside. Dertil kommer stående udvalg og bestyrelser for branchefællesskaberne.

Samfundsansvar

GRAKOM har i 2020 tilsluttet sig UN Global Compact, og har dermed forpligtet sig til at arbejde for at fremme FN’s ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

GRAKOM arbejder med ansvarlighed sammen med medlemmerne, så hele erhvervet tager ansvar for miljøet, klimaet, naturressourcerne og for samfundet.

Cirkulærer

GRAKOM anvender bl.a. cirkulærer til at informere medlemmerne. Cirkulærerne er information, der beskriver de juridiske rammer for medlemsvirksomhedernes virke. 

Her kan du se de aktuelle cirkulærer. Cirkulærerne er opdelt i 3 kategorier: arbejdsgiverforhold, erhvervs- og brancheforhold samt forenings- og medlemsforhold.

Dokumenter

Her kan du downloade GRAKOMs aktuelle dokumenter om organisationen.

Vedtægter for GRAKOM
Vedtægter for GRAKOM Arbejdsgivere
Årsberetning 2022 for GRAKOM
COP21 GRAKOM
Rejseafregning
Kommissorium med medlemsliste for uddannelsesudvalget
Kommissorium med medlemsliste for CSR-udvalget
Kommissorium med medlemsliste for forsikringsudvalget
Kommissorium med medlemsliste for eventudvalget