Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Spild af tid: Lov om arbejdstidsregistrering vedtaget

Spild af tid: Lov om arbejdstidsregistrering vedtaget
Christian Jensen
Advokat Christian Jensen
Onsdag 24. januar 2024
Forleden blev loven om arbejdstidsregistrering vedtaget. Det betyder, at arbejdsgiverne fra 1. juli skal indføre et system, hvor medarbejdernes arbejdstid kan blive registreret.

Folketinget vedtog den 23. januar 2024 en lov, der betyder, at landets arbejdsgivere senest den 1. juli 2024 skal indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid.

GRAKOM anser de nye regler for overflødige administrative byrder og frygter, at loven utilsigtet vil begrænse den gensidige fleksibilitet, der kendetegner tilrettelæggelsen af arbejdstiden på mange danske arbejdspladser.

Loven er en konsekvens af en dom afsagt den 14. maj 2019 af EU-domstolen. Retssagen handlede om forståelsen af arbejdstidsdirektivet fra 1989. Direktivet omtaler ikke nogen pligt til registrering af arbejdstid. Ikke desto mindre var domstolen af den opfattelse, at en sådan pligt fulgte af det 30 år gamle direktiv, når nu direktivet indeholder grænser for, hvor mange timer der må arbejdes.

GRAKOM har senest den 13. december 2023 afholdt et webinar, hvor pligten til registrering af arbejdstid blev gennemgået. GRAKOMs medlemmer kan se webinaret her.

GRAKOM afholder et webinar om samme i god tid, inden de nye regler træder i kraft. Her kan du læse en vejledning om de nye regler.

Læs også
I sidste uge bragte vi en artikel om bureaulederes syn på hjemmearbejde. I denne artikel fortæller seks medarbejdere, at de har forståelse for, hvis der skal være regler, og at det er vigtigt at møde ind for at styrke kulturen. Men: De værdsætter hjemmearbejde højt og fleksibiliteten i at have muligheden.
Biskop Henrik Stubkjær modtager de fleste af de kirkeblade, der bliver produceret og sendt ud i hans eget stift, Viborg Sogn. Og han udtaler stor bekymring for, at den netop vedtagne postlov kan få fatale konsekvenser ikke bare for kirken men for hele foreningsdanmark.