Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Skrappere regler om miljøpåstande på vej

Skrappere regler om miljøpåstande på vej Foto: Colourbox
Pia Osbæck
Redaktør, GRAKOM Pia Osbæck
Fredag 24. marts 2023
EU-Kommissionen har netop fremlagt et forslag til et nyt direktiv, der vil stramme reglerne for brug af miljpåstande samt give sanktioner til de, der overtræder reglerne. Baggrunden er, at de påstande, der bliver fremført i dag vildleder forbrugerne.

EU’s udkast til det kommende direktiv om grøn markedsføring, også kaldet 'Green Claims', blev offentliggjort i onsdags.

Det nye direktiv, som har til hensigt at styrke det indre marked i relation til erhvervsdrivendes brug af grønne påstande over for forbrugere, i daglig tale kaldet bekæmpelse af greenwashing, omfavner på en gang alle de væsentlige områder om dokumentation af miljøpåstande, som vi kender fra de danske eksisterende vejledninger. Direktivet kommer til at sætte blus under kedlerne på en måde, vi aldrig før har set, siger direktør for ESG & bæredygtig udvikling Carsten Bøg fra GRAKOM.

”Internationalt hilses dette nye direktiv også velkommen. Vi får nu slået fast, at miljøpåstande skal følges af solide vurderinger af påstandene og baseres på en bred anerkendt videnskabelig dokumentation. De miljøpåvirkninger, der knytter sig til de fremsatte påstande, skal være vægtet og prioriteret i et livscyklusperspektiv, der dækker alle relevante produkt- og produktionsfaser."

Ifølge direktivet vil de enkelte lande skulle oprette procedurer til at verificere og certificere dokumentationen af miljøpåstandene. Direktivet indeholder også krav til miljømærker, som også vil blive verificeret på nationalt niveau.
Det skriver Intergraf i en pressemeddelelse.

Sanktioner til de virksomheder, der overtræder reglerne

Ifølge forslaget til det nye direktiv vil der desuden blive pålagt nationale sanktioner for virksomheder, der overtræder reglerne. Sanktionerne skal være ”effektive, proportionale og afskrækkende,” skriver EU-Kommissionen i direktivet.

Klimarelaterede påstande har vist sig at vildlede forbrugerne


EU-Kommissionen mener, at klimarelaterede påstande ”har vist sig at være særligt tilbøjelige til at være uklare og utvetydige og at vildlede forbrugerne. Og det er det som man ifølge Intergrafs pressemeddelelse vil forsøge at imødegå med det nye direktiv.

Udkastet til det nye direktiv gør også klart, at kompensationer for CO2-udledninger bør holdes helt adskilt fra produktets og virksomhedens CO2-udledning, ligesom sådanne skal kunne dokumenteres eksakt i forhold til anvendt beregningsmetode og oprindelse.

Europæiske virksomheder er godt rustet

Ifølge Intergraf er europæiske virksomheder godt rustet til at overholde de ambitiøse krav der er i direktivet.
Det er GRAKOMs direktør for ESG & bæredygtig udvikling, Carsten Bøg, enig i:

”Fra GRAKOMs side ser vi ikke sådanne nye lovgivningsinitiativer som begrænsninger men snarere som en styrkelse af vores medlemmers muligheder, fordi de igennem mange år har investeret i produkter med en høj miljøprofil. Særligt for et af GRAKOMs medlemssegmenter vil dette nye direktiv blive et kæmpe løft. Det er hele bureaubranchen.”

Carsten Bøg fortsætter:

”Jeg ser direktivets meget klare præciseringer af krav og ansvar som en værktøjskasse til brug for bureauerne til vejledning af kunder og afgrænsning af eget ansvar fremover. Dertil kommer, at vi også for vores medlemmer, der producerer grafiske produkter er topklar. ”

Sammen med Intergraf har GRAKOM gennem årene udviklet flere værktøjer til at beregne grafiske virksomheders CO2-aftryk.

”I dag står vi med et samlet rammeværk for branchens klimarbejde i EU, som dels bygger på en egentlig branchestandard, der fortolker relevante klimadata inden for alle 3 scopes i Green House Gas Protokollen, et Roadmap om arbejdet med CO2-reduktion og -kompensation og det internationale klimaregneværktøj ClimateCalc. Dertil kommer, at vi nu også i Intergraf er på trapperne med et helt nyt analyse- og prioriteringsværktøj til valg af relevante miljømærker for print og emballage. Jeg tror godt, jeg kan sige, vi har været forudseende, for nærmest 1:1 er disse rammer og værktøjer svarene på de krav, som direktivet på flere områder adresserer,” siger Carsten Bøg.

På webinaret Greenwashing og Dokumentation vil Carsten Bøg og GRAKOMs advokat Christian Jensen fortælle om de markedsføringsretlige regler om miljøudsagn og kravene til dokumentation.

 

Se mere og tilmeld dig her.Læs også
På et møde i EmballageForum gennemgik GRAKOMs direktør for ESG & bæredygtig udvikling, Carsten Bøg, en række nye EU-direktiver, som vil få indflydelse på virksomheders rapportering og kommunikation af miljø, klima, sociale forhold, virksomhedsledelse etc.
PE Offset var taget afsted til FESPA-messen Global Print Expo for at snuse. Han vil tage afsted igen, når han næste gang overvejer at investere i nye maskiner.