Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Nyt EU-direktiv om CSR-rapportering

Nyt EU-direktiv om CSR-rapportering
Torsdag 02. marts 2023
På et møde i EmballageForum gennemgik GRAKOMs direktør for ESG & bæredygtig udvikling, Carsten Bøg, en række nye EU-direktiver, som vil få indflydelse på virksomheders rapportering og kommunikation af miljø, klima, sociale forhold, virksomhedsledelse etc.

Corporate Sustainability Reporting Directive fra EU kommer, sammen med en række andre lovinitiativer, til at sætte nye standarder for – indtil videre – større og børsnoterede virksomheders arbejde med CSR-forhold, herunder miljø, klima, sociale forhold, virksomhedsledelse etc.

Dette direktiv og deraf følgende lovgivning kommer til at få væsentlig indflydelse på underleverandører. Derfor var emnet om konsekvenserne for emballagevirksomheders arbejde med og rapportering af CSR-forhold som følge af disse nye EU-lovgivninger på dagsorden i EmballageForums møde forleden, som blev afholdt i Forskerparken i Odense.

”Særligt krav til arbejdet med drivhusgasser og klima er i fokus og virksomhederne skal fremover i langt større udstrækning arbejde med klimaregnskaber og med, hvor meget de konkret bidrager med i forhold til at nedbringe CO2-udledningen. Det kommer helt sikkert også til at få indflydelse på fx emballagevirksomheders leverancer,” sagde Carsten Bøg, direktør for ESG & bæredygtig udvikling i GRAKOM.

Carsten Bøg Foto Bent Nygaard 5236 2 1600

Carsten Bøg. Foto: Bent Nygaard

Et andet EU-dokument, som GRAKOM har fået adgang til, er EU's forslag til et direktiv om såkaldt ’Green Claims’ eller på dansk: brug af miljømæssige påstande i markedsføring.

”Dette direktiv kommer til at skabe langt mere ’orden’, end vi har i dag, og det er godt, for hvis der et område, hvor virksomhederne trænger til en håndsrækning, så er det på området ’bæredygtighed’, når det kommer til markedsføring,” sagde Carsten Bøg.

Han fortsatte:

”Det handler om, at forbrugerne skal kunne stole på, at produkterne reelt bidrager til klimamålene i samfundet, hvis det er det, som virksomhederne faktisk fortæller, de gør. Og jeg tror virkelig på, at dette direktiv kan rykke noget. Vi kommer til at gå fra vejledning - altså det vi kender fra bl.a. den danske Forbrugerombudsmand - til egentlig lovgivning for bl.a., hvilke mærker, der kan kaldes miljømærker, samt hvordan og hvad der skal til når ’klimaneutral’ anprises overfor forbrugerne. Der kan selvfølgelig argumenteres for at disse, i øvrigt gode og ret præcise vejledninger, vi kender, allerede er udtryk for lovgivning, der skal overholdes, men de bliver bare ikke fulgt i virkelighedens verden. Nu formoder jeg at vi kommer til at se en egentlig regulering fra myndighedsside fremover.”

GRAKOM på vej med værktøj til at løse pålagte opgaver fra EU

Der er gjort en del tiltag gennem årene fra bl.a. GRAKOMs side, der gør det nemmere for både emballagevirksomheder og andre GRAKOM-medlemmer at leve op til det forestående direktiv.

”Fx har vi i branchen allerede en anerkendt brancheklimastandard og et klimaregneværktøj i form af ClimateCalc. Desuden er vi på vej med - igennem vores Internationale grafiske organisation Intergraf - en metode og et analyseværktøj, som skal hjælpe virksomhederne og deres kunder med at implementere de relevante og væsentlige miljømærker, der findes på markedet. En opgave der vil blive pålagt nationalstaterne ifølge direktivet om ’Green Claims’, og som vi altså allerede har i støbeskeen,” lød det fra Carsten Bøg, som tilføjede:  

”Vi har samlet rigtig meget viden ind gennem mange år, som vores medlemmer kan gøre brug af.”

Fokus på energi- og ressourceeffektivitet

Der vil også  i den grad være fokus på krav til energi- og ressourceeffektivitet, og det mente Carsten Bøg er en fordel for GRAKOMs medlemmer.

”Vi har arbejdet med energieffektivisering hos vores medlemmer i mange år, og det bliver en ekstra fordel for dem, når direktivet nu så også kommer til at stille krav om, at alle arbejder i den retning, for så bliver både forretningskunder og forbrugere opmærksomme på, hvad vores danske grafiske virksomheder kan præstere og levere af klimadata.”

Han fortsatte:

”Men den megen nye lovgivning er ikke nem at overskue, og for at gøre det så overskueligt som muligt for GRAKOMs medlemmer, vil vi i samarbejde med Intergraf udarbejde et matrix, der lister de forskellige typer lovgivninger inden for green deal-området og matche disse i relation til forskellige  hovedproduktionsformer, processer, materialer osv.”

Der skal redegøres præcist for klimakompensation

Flere virksomheder markedsfører sig med klimakompensation, og det tager forslaget til det nye direktiv også fat i.

”Direktivet ligger virkelig op til, at der skal redegøres mere præcist for anvendelse af begrebet klimakompensation, hvilket er helt på sin plads og nødvendigt,” sagde Carsten Bøg, og fortsatte:

”Disse nye forventede lovkrav ligger helt i tråd med det roadmap, vi allerede har publiceret i samarbejde med Intergraf, der bl.a. viser, hvilke parametre, der skal med.”

Se i øvrigt et link til lovpligtig bæredygtighedsrapportering her.

Note 1. Green deal: Den europæiske grønne aftale, der blev godkendt i 2020, er et sæt politiske initiativer fra Europa-Kommissionen med det overordnede mål at gøre EU klimaneutralt i 2050

Læs også
Et nyt Roadmap kan hjælpe grafiske virksomheder i deres arbejde med og markedsføring af deres klimaaftryk.
Omkring 20 medlemmer af EmballageForum var mødt op hos Teknologisk Institut i Taastrup, hvor Lars Germann og Alexander Bardenstein, der begge er ph.d. fortalte om fremtidens emballage. Der var stor begejstring at spore hos deltagerne. En af dem var direktør Nanette Thomas, der ejer Synthogra.