Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Bet365’s brug af elitesportsudøvere kostede 50.000 kr. pr. opslag

Bet365’s brug af elitesportsudøvere kostede 50.000 kr. pr. opslag
Christian Jensen
Advokat Christian Jensen
Tirsdag 09. maj 2023
Juristens hjørne: 23 elitesportsudøveres navne og foto blev brugt i Bet365’s markedsføring, selvom virksomheden selv mente, at det var redaktionel brug.

Bet365 havde anvendt fotos af og navne på 23 elitesportsudøvere på virksomhedens Facebook-konto og Twitter-profil uden samtykke fra elitesportsudøverne. Bet365 gjorde gældende, at anvendelsen var af redaktionel karakter. Spillerforeningen gjorde gældende, at anvendelsen var sket i markedsføringsmæssig sammenhæng. Anvendelsen stod på i en periode fra februar 2019 til marts 2021.

Retten fandt, at der var tale om opslag som led i markedsføring af Bet365’s virksomhed og ikke redaktionelt indhold. Da anvendelsen af fotos og navne i opslagene var sket uden elitesportsudøvernes samtykke, var der sket et brud på den ret til eget billede og navn, som beskyttes af almindelige retsgrundsætninger og markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Retten fandt, at elitesportsudøverne var berettiget til erstatning og vederlag i overensstemmelse med markedsføringslovens § 24, stk. 2 og 3. Retten fandt det bevist, at hver enkelt elitesportsudøver kunne have opnået 50.000 kr. i betaling pr. opslag. Retten fandt ikke grundlag for at anse opslagene for æreskrænkende efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.

Kilde: Dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 8. maj 2023 i sag BS-968/2022-SHR mellem Spillerforeningen som mandatar for Christian Dannemann Eriksen m.fl. mod Hillside (New Media Malta) Plc (”Bet365”). Link. Domsoversigt BS-968/2022-SHR (tangora.com)

Læs også
PE Offset var taget afsted til FESPA-messen Global Print Expo for at snuse. Han vil tage afsted igen, når han næste gang overvejer at investere i nye maskiner.
"Ingen andre steder kan du på et og samme sted se nye maskiner, nye produkter, tale med leverandører, blive inspireret, og blive mødt af nye produktmuligheder, som du måske ikke selv havde tænkt på," siger adm. direktør Niels Rask fra NS System, som var taget på Global Print Expo med tre kolleger.