Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller
Niels Johannesen
Niels Johannesen

GRAKOM Forsikring

I tæt samarbejde med GRAKOM og forsikringsmæglerselskabet Marsh har Codan udviklet en brancheaftale med konkurrencedygtige pakkeløsninger, som dækker den grafiske branches forsikringsbehov på:

 • avancerede print- og kopimaskiner til digitaltryk
 • store og investeringstunge maskiner til offsettryk
 • avanceret produktionsteknik inden for soft- og hardware til tekst- og billedbehandling
 • eller løsninger til internettet samt service omkring distribution og logistik

Fordele for medlemmer af GRAKOM

 • Konkurrencedygtige priser
 • Branchetilpassede forsikringsløsninger
 • Kvalificeret rådgivning fra særligt udvalgte GRAKOM Forsikring forsikringsrådgivere
 • Faste kontaktpersoner under hele skadehåndteringen
 • Mulighed for at trække på Codans store erfaring på fx ansvarsproblematikker
 • Endvidere medfører digitaliseringen krav om stor it-sikkerhed, da grafiske virksomheder håndtere og opbevare store datamængder på vegne af deres kunder. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har den optimale rådgivning og forsikringsdækning

Individuel rådgivning

Anbefalingen af en forsikringsløsning til din virksomhed sker i tæt dialog med en af Codans forsikringsrådgivere. Han spørger til din virksomheds formål, baggrund, profil og krav til sikkerhed. Herefter finder I den rette balance mellem forsikring og selvrisiko, der passer jeres risikoprofil.

Tre branchespecifikke løsninger

 • Behandlings- og bearbejdningsansvar for skade på ting, man har i varetægt
 • Meromkostninger til genoptryk af beskadigede genstande ved transportskader
 • Genfremstilling af repromateriale og originalfilm ved transportskader

Arbejdsskadeforsikring

Som en del af forsikringsordningen GRAKOM Forsikring kan GRAKOM sammen med forsikringsmæglerselskabet Marsh tilbyde en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen sendes regelmæssigt i udbud. Siden 1.1.2021 har Topdanmark været forsikringsleverandør.

Præmier

Præmierne udgør pr. år pr. medarbejder (fra 1.1.2023):

 • Kontor: kr. 491,18 
 • Øvrige: kr. 1.808,02 

Præmierne reguleres hvert år pr. 1.1. 

Dækning

Udover det lovpligtige indhold omfatter dækningen:

 • Arbejdsfastholdelseskoncept
 • Brilleskadedækning uden begrænsning for stel

Betingelse

For medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere forudsætter omfattelse af arbejdsskadeforsikringen som udgangspunkt samtidig omfattelse af de øvrige forsikringsprodukter i GRAKOM Forsikring.

Privatforsikringer

Du kan opnå rabat på privatforsikringer, hvis du som virksomhedsejer samler dine privatforsikringer og virksomhedens forsikringer:

Rabatsatser ved:

 • Mindre end 100.000 kr. i årlig erhvervspræmie opnås 10 % rabat
 • Mere end 100.000 kr. i årlig erhvervspræmie opnås 15 % rabat
 • Mere end 200.000 kr. i erhvervspræmie opnås 20 % rabat

Ovenstående rabat kombineres med Codans samlerabat på privatforsikringer:

 • 2 private kerneforsikringer* giver 10 % rabat
 • 3 private kerneforsikringer* giver 15 % rabat

*Der er tale om indbo-, hus-, fritidshus-, bil-, ulykkes- og bådkaskoforsikring.

Vil du høre mere om Codans forsikringsløsninger tilpasset din virksomhed, så kontakt Codan på tlf. 33 55 29 19 eller på grafiskforsikring@codan.dk.

Du kan også kontakte den GRAKOM-assurandør, der kører i dit område.

Orienteringsmail vedr. overspændingsbeskyttelse 2023.09.22
Orienteringsmail af 22. september 2023 vedrørende Codans varsling af overspændingsbeskyttelse på maskinkaskoforsikringen. GRAKOM har sendt orienteringsmailen til de medlemmer, der har maskinkaskoforsikring via ordningen med Codan.