Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller
Christian Jensen
Christian Jensen

Firmapension for funktionærer

Med GRAKOMs pensionsaftale med Velliv tilbydes alle medlemmer af GRAKOM attraktive priser og vilkår på firmapensionsordninger.

Det drejer sig om priser på:

  • Tab af erhvervsevneforsikring og præmiefritagelse
  • Invalideforsikring
  • Dødsfaldsdækning
  • Kritiske sygdomme
  • Administrationsbidrag på pensionsindbetalinger

Det er muligt for medarbejderne at vælge opsparing efter behov i Vækstpension og Link Pension.

Velliv er et af Danmarks største pensionsselskaber, og aftalen opfylder de krav, GRAKOM stiller til en stærk og fleksibel pensionsordning til de rigtige priser. Ved at GRAKOMs medlemmer går sammen i denne ordning, er der aftalt vilkår, som kun de allerstørste virksomheder kan opnå.

Der er tale om solidariske dækninger, og de tilsluttede virksomheder indgår i en fælles pulje, som efter tre år opgøres, og hvor halvdelen af et eventuelt overskud tilfalder forsikringstagerne. Præmierne reguleres tilsvarende ud fra skadesforløbet i perioden.

Det er vigtigt at understrege, at denne aftale ikke kan benyttes af medarbejdere under den grafiske overenskomst, digitalprint- og serigrafoverenskomsten, hvis der er tale om det overenskomstaftalte obligatoriske pensionsbidrag.

Pensionsaftalen kan benyttes af medarbejdere omfattet af Funktionæroverenskomsten indgået mellem GRAKOM Arbejdsgivere og HK Privat. Aftalen lever fuldt ud op til kravene i overenskomsten.

Se de konkrete priser og vilkår i aftalen