Organisation

Det er Grakoms formål at styrke udviklingsmulighederne og rammebetingelserne for virksomheder i markedet for grafisk kommunikation, medier og markedsføring. 

Medlemsvirksomhederne er i centrum i Grakom. Grakom bistår virksomhederne med at stå stærkest muligt i markedet og yder derfor konkret og værdiskabende service og rådgivning til medlemsvirksomhederne.

Grakom skal desuden sikre, at branchen som helhed står stærkt rustet til fremtiden i et stærkt foranderligt marked, hvor både international konkurrence, digital og teknologisk udvikling og forandringer i kundernes præferencer og behov, stiller store krav til virksomhederne om forandring, ny viden og nye kompetencer. Derfor bidrager Grakom med ny viden, med at skabe relationer mellem virksomheder og med at sikre, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de krævede kompetencer og uddannelser.

Endeligt arbejder Grakom for at branchen og markedet har de bedst mulige rammebetingelser, så markedet og dermed virksomhederne kan vokse og øge indtjeningen. Derfor varetager foreningen branchens og markedets politiske interesser.


Grakoms opgave er kort sagt at styrke medlemmerne, og det gør foreningen ved: 

 • Service og rådgivning af medlemmerne

 • Formidling og udvikling af viden og netværk

 • Sikring af gode rammebetingelser

 

Grakoms målsætninger

Grakom arbejder efter fire målsætninger, som forfølges i foreningens strategi for perioden 2018-20:

 1. Hele branchens forening

  Grakom skal være en samlende, demokratisk, åben og identitetsskabende forening for branchen. Grakom skal være veldrevet, konkurrencedygtig og langsigtet økonomisk bæredygtig

 2. Værdiskabende service og rådgivning
  Grakom skal skabe konkret, synlig og dokumenterbar økonomisk værdi for medlemmerne gennem service og rådgivning

 3. Ny viden til branchen
  Grakom skal have betydning for medlemmernes evne til at udvikle sig i et foranderligt marked ved at formidle viden, skabe relationer og styrke branchens kompetencer

 4. Samfundsmæssig betydning
  Grakom skal være anerkendt som branchens mest betydningsfulde organisation og have indflydelse på branchens samfundsmæssige position og politiske rammebetingelser