Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Satsændringer 1. marts 2024 

Satsændringer 1. marts 2024 
Niels Johannesen
Advokat Niels Johannesen
Mandag 05. februar 2024
Den 1. marts 2024 ændres en række af overenskomsternes satser.

Fra 1. marts 2024 forhøjes bidraget til fritvalgslønkontoen fra 7 til 9 %.  

På funktionæroverenskomsten har medarbejderne – ud over fritvalgsprocenten – også været berettiget til en indbetaling på fritvalgslønkontoen på 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Fra 1. marts 2024 skal der ikke længere betales 20 øre pr. præsteret arbejdstime til medarbejdere på funktionæroverenskomsten. På det tidspunkt reguleres medarbejderens løn i stedet ekstraordinært tilsvarende med et beløb beregnet på baggrund af den for medarbejderen aftalte arbejdstid. 

Fra 1. marts 2024 sker der yderligere en forhøjelse af genesatserne i den grafiske overenskomst samt digitalprint- og serigrafioverenskomsten med 3,5 %, og mindstelønnen i overenskomsterne ændres også. Yderligere ændres mindstelønnen for lærlinge på alle GRAKOMs tre overenskomster.  

De nye satser fremgår af overenskomsterne, der findes her. 

Der kan læses om fritvalgslønkontoen og anvendelsen af beløb indbetalt på kontoen her. Det fremgår af overenskomsterne, at overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med medarbejderne om fritvalgslønkontoens muligheder samt opfordrer medarbejderne til at træffe et valg. Jo større indbetalingen til fritvalgslønkontoen er, des vigtigere er opfordringerne. 

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at det fremgår af overenskomsterne, at organisationerne finder det naturligt, at man medregner fx stigninger i fritvalgslønkontoen ved lønforhandlinger.  

Læs også
I sidste uge bragte vi en artikel om bureaulederes syn på hjemmearbejde. I denne artikel fortæller seks medarbejdere, at de har forståelse for, hvis der skal være regler, og at det er vigtigt at møde ind for at styrke kulturen. Men: De værdsætter hjemmearbejde højt og fleksibiliteten i at have muligheden.
Biskop Henrik Stubkjær modtager de fleste af de kirkeblade, der bliver produceret og sendt ud i hans eget stift, Viborg Sogn. Og han udtaler stor bekymring for, at den netop vedtagne postlov kan få fatale konsekvenser ikke bare for kirken men for hele foreningsdanmark.