Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Præmien på arbejdsskadeforsikringen stiger

Præmien på arbejdsskadeforsikringen stiger Foto: Colourbox
Niels Johannesen
Advokat, GRAKOM Niels Johannesen
Onsdag 19. juni 2024
Som følge af lovændringer har Topdanmark varslet præmiestigninger på arbejdsskadeforsikringen pr. 1. juli 2024.

Sammen med forsikringsmæglerfirmaet Marsh tilbyder GRAKOM en meget konkurrencedygtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen sendes regelmæssigt i udbud. Siden 1.1.2021 har Topdanmark været forsikringsleverandør. Der kan læses om arbejdsskadeforsikringen her.

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der bl.a. vil føre til højere erstatninger til ansatte, hvis de kommer til skade i arbejdstiden. Beskæftigelsesministeriet skriver om ændringerne her. I korte træk er der tale om følgende ændringer: 

  • Mulighed for uddannelsesgodtgørelse, hvis méngraden er på 10% eller mere
  • Ændret beregning af årsløn med forventet højere erstatning ved tab af erhvervsevne 
  • Dækning for hjælpemidler resten af livet – også efter pensionering 
  • Kortere frister for indsendelse af oplysninger til sagsbehandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
  • Forsøgsordning, hvor fem udvalgte forsikringsselskaber overtager skadebehandlingen og fastsættelse af méngrad fra AES. 
  • Voldsskadedækning (træder i kraft 1. januar 2025) – Forsikringspligt for udvalgte branchekoder (ikke endeligt defineret endnu, men vil typisk være for virksomheder med omsorgspersonale). 

Ændringerne vil samlet set hæve erstatningsniveauet for arbejdsskader. Som følge deraf har Topdanmark varslet, at præmierne på arbejdsskadeforsikringen skal stige, så de pr. 1. juli 2024 udgør følgende:

  • Kontor: kr. 555,61
  • Øvrige: kr. 1.577,04

Topdanmark er det første forsikringsselskab, der har meldt sin stigning ud, mens øvrige forsikringsselskaber i markedet stadig arbejder med deres beregninger af den forventede stigning. 

 

Læs også
Ferie og sygdom
27/06/2024
Det sker desværre, at medarbejdere bliver syge før eller under deres ferie. Det afgørende i den forbindelse er, om sygdommen er opstået før eller efter feriens begyndelse.
CMO trendanalysen fra MyResearch kommer ud med de højeste forventninger til væksten i marketingbudgetterne siden 2018.