Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Markant fald i danske elevers læsefærdigheder

Markant fald i danske elevers læsefærdigheder
Pia Osbæck
Redaktør Pia Osbæck
Mandag 11. december 2023
I den netop offentliggjorte PISA-undersøgelse ses det største fald i elevernes læsefærdigheder siden PISA-undersøgelserne startede i 1997. Udover Covid-19 kan en af årsagerne være digitalisering, skriver VIVE, som foreslår en undersøgelse for at få området belyst. GRAKOMs direktør, Carina Christensen er enig.

De danske elevers læsefærdigheder er faldet markant i den nye PISA-undersøgelse 2022, der blev frigivet forleden.

Gennemsnitsresultatet for de danske elevers læsefærdigheder er nu på 489, som er det laveste siden PISA-undersøgelserne startede i 1997.

Der har været en langsom stigning i elevernes gennemsnitsresultater i læsning siden 2003, som fik et ekstra nøk op i 2015 og 2018. Nu er elevernes læsefærdigheder faldet markant og endda til  lidt under 2003-niveau.

Årsagerne til at de danske elevers færdigheder er faldet med hele 12 point i læsning menes dels at være Covid-19, dels sociale, demografiske trends samt digitalisering, trivsel og skoleressourcer. Det skriver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som også påpeger, at man bør lave en mere dybdegående undersøgelse af alle de faktorer for at forstå det fulde billede af årsagerne til den nedadgående tendens for elevernes læsefærdigheder i Danmark.

“Der er ingen tvivl om, at digitalisering er et fremskridt  på mange områder, men spørgsmålet er om det også er godt for indlæringen i folkeskolen. Og når nu elevernes læsefærdigheder falder, vil det være en rigtig god ide, som VIVE skriver, at få belyst årsagerne. Sådan en undersøgelse hilser vi velkommen i GRAKOM.”

Rapporten viser, at de danske elever bruger ‘digitale apparater’ i 3,8 timer om dagen som læringsaktiviteter i skolen. Det er det højeste gennemsnit af alle deltagerlande. I gennemsnit bliver der i OECD-landene brugt 2 timer.

Rapporten kan hentes her.

Se også information her fra Intergraf om de internationale resultater i undersøgelsen.

Læs også
EU-regulativ om skovrydning bliver gældende fra slutningen af året. Der er fortsat en række uafklarede forhold, men grafiske virksomheder kan få mere at vide om, hvor langt man er på dette Intergraf-webinar.
Forståelsen hos folkeskoleelever hænger positivt sammen med at læse på papir, mens læsevaner på skærmen er minimalt relateret til læseforståelse.