Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Her er nedslag fra Print Matters-konferencen

Her er nedslag fra Print Matters-konferencen Intergraf
Pia Osbæck
Redaktør Pia Osbæck
Onsdag 19. juni 2024
Den økonomiske situation, bæredygtige investeringer, den nye skovforordning og det trykte medie vs. det digitale var blot nogle af emnerne, som blev diskuteret på den netop overståede Print Matters-konference.

85 deltagere fra mere end 20 lande har netop været samlet til konferencen Print Matters, der i år blev afholdt i Bukarest i Rumænien.

Fokus var på den økonomiske situation i den grafiske industri. Fx fortalte Riley McNulty fra Keypoint Intelligence, USA, om problemer med arbejdskraft og prispres som de primære bekymringer for trykkerierne i Europa. Virksomhederne kæmper med at finde både faglært og ufaglært arbejdskraft, og inflationen lægger pres på lønnen.

Investorer kigger på bæredygtighed

Bæredygtighed vokser fortsat i takt med EU's tiltagende fokus på genanvendelse og reduceret energiforbrug. Bæredygtighed var netop temaet for Eva Vati, CEO i svenske Verify Agency, som især talte om CSR-direktivet. Her bemærkede hun bl.a., at udover at de store trykkerier kommer til at efterspørge miljøvenlige produkter fra deres underleverandører, vil også finansielle institutioner prioritere virksomheder, der arbejder med ESG, når de skal tilbyde deres investeringer.

Den nye skovforordning vil kraftigt påvirke grafiske virksomheder

Maja Drča, som er EU's repræsentant i PEFC International, fortalte om, hvordan EU’s skovforordning - EUDR – kraftigt vil påvirke den grafiske sektor, og at PEFC arbejder for at kunne hjælpe de grafiske virksomheder med at efterleve nogle af EU´s krav.

”Det var et rigtigt spændende indlæg, og det er et meget vigtigt emne, der tydeligt optog alle på konferencen,” siger GRAKOMs adm. direktør Carina Christensen, der deltog i konferencen.

Hun fortsætter:

”Udover at kravene til skovarealerne og dokumentation for træfibrenes oprindelse skærpes på en række områder, så er den afgørende ændring for de grafiske virksomheder, at disse ændrer lovgivningsmæssig status.”

Det er nemlig sådan, at med EUDR-lovgivningen skifter alle virksomheder, der forarbejder papir, pap, karton og træ til andre produkter, status fra Forhandler til Operatør også selvom råvarerne købes inden for EU.

En klassificering som Operatør medfører en række nye dokumentationskrav, der blandet andet betyder, at virksomhederne skal forholde sig til Due Diligence-erklæringer i relation til både råvarer og produkter. Der er skærpede krav til de virksomheder, der ikke er SMV'er: Alle virksomheder, der forhandler produkter, som er omfattet af EUDR, skal dokumentere overholdelse af kravene per 31. december 2024.

GRAKOM arbejder indgående med sagen og forventer som følge heraf en stort behov for rådgivning af medlemsvirksomhederne.

Trykte vs. digital læsning

På Print Matters-konferencen blev der også talt om værdien af det trykte papir overfor digital læsning, hvor associate professor hos Kristania University College, Mari Spjeldnæs, fremhævede det trykte medies styrke, når man skal forstå komplekse tekster.

Jeremy Tawedian fra Intergraf understøttede dette, idet Intergraf netop har publiceret hans rapport Print and Digital Media, som videregiver 78 undersøgelsers resultater i forhold til bl.a. bæredygtighed, læsning og markedsføring. Vi vil bringe rapportens konklusioner i en senere artikel.

Gode inputs fra de unge

Et af indlæggene på konferencen kom desuden fra vinderen af konkurrencen Young Talent Award 2024. Det var den 25-årige hollænder Pien Haks, der gav et indblik i sin opgave, der handlede om, hvordan AI kan ændre arbejdspladserne i den grafiske industri.

Ungdomskonkurrencen er en god måde til at få de unge til at interessere sig for udviklingen i den grafiske industri, og GRAKOMs adm. direktør Carina Christensen opfordrer derfor GRAKOMs medlemmer til at holde øje med næste års konkurrence, så de yngre medarbejdere og elever får mulighed for at komme med deres bidrag til konkurrencen.

I år blev danske Marcus Rasmussen fra RR Print nummer to i konkurrencen. Læs om det her.

Næste Print Matters-konference finder sted den 13. juni 2025 i Schweiz.

Læs også
Ferie og sygdom
27/06/2024
Det sker desværre, at medarbejdere bliver syge før eller under deres ferie. Det afgørende i den forbindelse er, om sygdommen er opstået før eller efter feriens begyndelse.
CMO trendanalysen fra MyResearch kommer ud med de højeste forventninger til væksten i marketingbudgetterne siden 2018.