Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Den danske trykte bogbranches klimaaftryk er kortlagt

Den danske trykte bogbranches klimaaftryk er kortlagt Foto: Pia Vigh
Pia Osbæck
Redaktør Pia Osbæck
Mandag 03. juni 2024
GRAKOM har hjulpet Danske Forlag med at udvikle et værktøj til Danske Forlags medlemmer, så hvert forlag kan arbejde med klimaregnskab og forbedringer. GRAKOM har også hjulpet med at Danske Forlag har fået en dyb indsigt i bogens produktionskæde.

Den samlede trykte bogproduktion i Danmark udleder knap 15.000 ton CO2. Det svarer til 2,6 kg pr. dansker og kun 0,2 promille af danskernes samlede CO2-aftryk.

Det viser en nulpunktsanalyse, som Danske Forlag har fået foretaget med rådgivning fra GRAKOM, der samtidig har udviklet et værktøj til Danske Forlags medlemmer til brug for det enkelte forlags arbejde med klimaregnskab og forbedringer fremover.

Formålet med nulpunktsanalysen har bl.a. været at få en dybere indsigt i, hvor i bogens produktionskæde, man finder de største klimaaftryk, så de enkelte forlag selv, ved at bruge værktøjet, kan arbejde målrettet med at nedbringe deres CO2-udledning, hvor det giver mest mening. 

Det fortæller sekretariatschef i Danske Forlag Pia Vigh og hun tilføjer:

”Vi vil gerne bidrage til branchens arbejde med at nedbringe den samlede emission af CO2 fra trykte bøger. Formålet med nulpunktsanalysen var at få skabt et overblik, så vi har en fælles platform at arbejde ud fra internt i branchen. Med nulpunktsanalysen har vi nogle referencedata, som vi kan arbejde på at forbedre, selvom aftrykket faktisk ligger i den lave ende.”

Pia Vigh siger, at det har været vigtigt for Danske Forlag, at man ikke blot fik udarbejdet en rapport, der synliggjorde CO2-aftrykket fra branchen, men at man også fandt ud af, hvor i produktionskæden, de største aftryk er.

”Det giver forlagene en konkret mulighed for at nedbringe deres egne CO2-aftryk, så det at tænke nulpunktsanalysen og GRAKOMs værktøj som arbejdsredskaber, har været det væsentligste for os,” siger Pia Vigh.

Nu ved forlagene, hvor de skal sætte ind

Danske Forlags branchenulpunktsanalyse viser, at det primært er papir og sekundært trykkeriaktiviteter, der er de største udledere af CO2.

”Nu har vi skabt et fælles datagrundlag og et fælles udgangspunkt, og så opfordrer vi forlagene til at anvende værktøjet og arbejde med det kontinuerligt,” siger Pia Vigh og tilføjer, at man nu ved, hvor man skal sætte ind, og derfor vil man hos Danske Forlag følge udviklingen for at se, om det lykkes at reducere det samlede aftryk.

Pia Vigh er dog fortrøstningsfuld og glæder sig over, at man allerede nu som branche udleder relativt lidt CO2.

”Vi er glade for, at rapporten viser, at man med god samvittighed kan læse en trykt bog. Og i nulpunktsanalysen har vi anlagt et meget konservativt skøn. Vi har fx ikke regnet med, at en bog er CO2-lager. I modsætning til fx en reklame, har bogen jo en lang levetid, så CO2 er bundet i bøger i al den tid, de findes.”

Fra direktør for ESG & bæredygtig udvikling i GRAKOM, Carsten Bøg, lyder det:

"Den danske bogbranche står nu med nogle resultater, der på flere måder er et nyskabende afsæt til brug for hele værdikædens samarbejde om et fortsat lavere klimaaftryk for bogen. Selvom undersøgelsen har vist, at klimaaftrykket for den trykte bog i Danmark er ret lavt, ja faktisk ret meget lavre, end vi antog, så ved vi nu præcist og solidt velkomumenteret, hvor der skal sættes ind for at gøre dette aftryk endnu lavere. Det er faktisk også ret enestående, at vi i bogens værdikæde kan vise, at så mange trykkerier anvender ClimateCalc, der gør, at vi kan fremkomme med så valide resulataer, som undersøgelsen viser.

Artiklen har først været bragt i GRAKOMs magasin: Kommunikationsindustrien 2/2024.

Læs også
Ferie og sygdom
27/06/2024
Det sker desværre, at medarbejdere bliver syge før eller under deres ferie. Det afgørende i den forbindelse er, om sygdommen er opstået før eller efter feriens begyndelse.
CMO trendanalysen fra MyResearch kommer ud med de højeste forventninger til væksten i marketingbudgetterne siden 2018.