Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Bureauledere har forskellige holdninger til hjemmearbejde

Bureauledere har forskellige holdninger til hjemmearbejde Fotos: Colourbox og JumpStory
Pia Osbæck
Redaktør Pia Osbæck
Torsdag 22. februar 2024
Bureauerne giver medarbejderne lov til at arbejde hjemmefra. Men det spænder fra fuld fleksibilitet til fastere regler. Der er dog generel bekymring for, hvad hjemmearbejde gør ved kulturen på bureauet. Her er otte bureaulederes oplevelser med hjemmearbejde.

Corona var en gamechanger i forhold til hjemmearbejde, som er blevet det nye normale. Der er formodentlig ingen bureauer, hvor det ikke er i orden at arbejde hjemmefra. I hvert fald ikke på de otte bureauer, som har budt ind med, hvordan det står til med reglerne for hjemmearbejde på deres bureauer.

Bureaulederne anerkender, at hjemmearbejde har flere fordele som at skabe fokus, forbedre work-life balance og øge medarbejdertilfredsheden. Men de er også opmærksomme på, at hjemmearbejde har nogle ulemper, som fx at det vanskeliggør samarbejde, svækker vidensdeling og påvirker kulturen.

Alligevel bliver der arbejdet mere hjemmefra end før corona på bureauerne, men der er meget forskellige holdninger til og regler for medarbejdernes hjemmearbejde.

Hos digitalbureauet Frankly, designbureauerne Everland og Kontrapunkt samt kommunikationsbureauet Ackermann er der ingen faste regler for, hvor mange dage, man må arbejde hjemme. I mediabureaugruppen OMG kan man aftale en eller flere hjemmearbejdsdage efter behov og hos kommunikationsbureauet Morsing og de digitale bureauer Nordlid og Generaxion er der et loft på, hvor mange dage, man kan arbejde hjemme.

Tirsdage og torsdage

Hos Nordlid er det tirsdage og torsdage, der kan være hjemmearbejdsdage. CEO Lasse Nygaard forklarer sit syn på hjemmearbejde:

”Hjemmearbejde bidrager til effektivitet og skaber en hybrid arbejdsplads, hvor medarbejderne bedre selv kan finde en balance mellem privat- og arbejdsliv. Men det er også min opfattelse, at vi er midt i en brydningstid. Det er blevet normen nu efter corona at arbejde hybridt. Men jeg tror, man skal finde en ny model at arbejde på, hvis det ikke skal nedbryde kulturen.”

Lasse Nygaard vurderer, at man hos Nordlid er omkring en tredjedel mindre sammen fysisk end før corona, og han er bekymret for, at den mindre fællestid, har en stor betydning for kulturen på bureauet på den lange bane.

”Det betyder måske ikke så meget her og nu, men hvis medarbejderne er langt mindre til stede på arbejdspladsen, hvordan holder vi så fast i en kultur, som er drevet af mennesker, der arbejder sammen?”

Den store båd kan klare mere søgang

Kulturen er et emne, der bliver drøftet på flere bureauer, både blandt ledelsen og medarbejderne. Det gør man også hos Everland, hvor man både kan se fordele som effektivitet og arbejdsro ved hjemmearbejde og ulemper, som at det går ud over kulturen og vanskeliggør samarbejde.

”I vores dialog med medarbejderne har vi brugt en analogi til sejlsport, hvor vi havde et billede af en optimistjolle ved siden af en stor sejlbåd med hele besætningen på dækket. Det kan godt være, at personen i jollen sejler effektivt, men den store båd kan klare mere søgang og komme langt hurtigere frem, når alle mand er på dækket for fulde sejl,” siger CEO i Everland, Thomas Gamst.

Kontoret som et hjem

For at gøre det mere attraktivt for medarbejderne at møde ind på kontoret, har flere bureauer fx indrettet det mere hjemligt, tilbyde massage, fredagsøl. Også god frokost samt god kaffe nævnes som tiltag på lige fod med kontorets beliggenhed.

”Under Covid fornemmede vi, hvilken retning det ville gå med hjemmearbejde, så vi indrettede vores kontorer, så de blev mere som et hjem. Vi har både arbejdsstationer og sofagrupper, og andre fællesområder, der gør det hyggeligt og attraktivt at tage transporten til kontorerne. Og så serverer vi altid en god frokost og en fremragende kaffe,” siger CEO og partner i Frankly, Nicolai Wichmann.

Med fuld fleksibilitet til at arbejde hjemme, har man også tiltag for at vedligeholde kulturen hos Frankly, som har kontorer i fire lande og remote-arbejdere i yderligere tre lande.

”For at sikre vidensdeling og bevare kulturen, har vi en række initiativer som weekly-kickoff med interne nyheder, orientering og cases. Vi har også kvartalsarrangementer, hvor alle er fysisk til stede,” siger Nicolai Wichmann.

Fast fysisk fremmøde

Hos Generaxion er reglen for hjemmearbejde, at det må ske en gang om ugen, medmindre andet aftales med nærmeste leder og koordineres med de nødvendige kolleger. Til gengæld har bureauet har valgt at understøtte medarbejderes lyst til internationale eventyr. Det betyder, at man kan komme ud at arbejde i en europæisk by i 3-6 uger, som Bureaubiz tidligere har beskrevet.

”Jeg er en anelse skeptisk overfor større mængder remote arbejde. Ikke fordi, jeg er bange for, at de ikke laver noget. For mig er det kulturen, der nemt bliver påvirket – og kulturen i en virksomhed som vores er altafgørende. Derfor prioriterer vi et nærværende og levende kontormiljø med fast fysisk fremmøde for at opbygge og vedligeholde en stærk kultur. Det afholder os dog ikke fra at skabe en åben og internationalt orienteret arbejdsplads, og det er vores Anywhere-program et eksempel på,” siger CEO Allan Damborg.

Intern afstemning

Hos e-mailmarketingbureauet Ackermann med 20 medarbejdere har man gennemført en intern afstemning om hjemmearbejde. 95 pct. ville fortsætte med, at man selv kan bestemme, hvornår man arbejder hjemmefra.

”Vi kan dog godt se, at den manglende tilstedeværelse påvirker den sociale sammenhæng på kontoret, og derfor er det også vigtigt for os, at vi gør opmærksom på de sociale fordele ved at komme ind på kontoret, men vi vil ikke skabe regler, der begrænser for meget, for så ryger fleksibiliteten, som er essensen af hjemmearbejde,” siger CEO Casper Ackermann.

Seniorer producerede mere

Der er ingen af bureaulederne, der har kunnet måle, at produktionen gik ned under corona, hvor alle arbejdede hjemmefra. Men hos kommunikationsbureauet Morsing oplevede man en forskel.

”Produktionen faldt ikke umiddelbart under corona, men vi oplevede, at seniorerne producerede mere og hurtigere, mens juniorerne havde svært ved at følge med,” siger CEO Finn Morsing. Han fortæller også, at det især var svært for nye medarbejdere at mærke og bidrage til kulturen under corona.

Samarbejdet er mere gnidningsfrit

Produktionen faldt heller ikke hos Kontrapunkt under corona, men selvom alle medarbejdere må arbejde hjemmefra, når det passer dem, så oplever CEO Johan Lawaetz, at samarbejdet er nemmere, når mange møder ind.

”Det giver et mere gnidningsfrit samarbejde, når vi er på kontoret samtidig, end hvis halvdelen er hjemme hver for sig og resten er på kontoret. Vi er bedre alignet og får bedre vendt de små ting i det arbejde, vi laver sammen.”

Hjemmearbejde ved særlige behov

Hos mediabureaugruppen OMG oplevede CEO Peter Gottfredsen heller ikke noget fald i produktiviteten under corona, nærmest tværtimod:

”Coronakrisen blev en meget succesfuld periode for vores virksomhed, hvor vi fik mange nye kunder, udviklede nye produkter og sikrede mange besparelser og effektiviseringer for vores kunder.”

Han mener ikke, at hjemmearbejdsdage er et problem for virksomheden. Måske er det, fordi der ikke bare er frit slag for medarbejderne.

”Vores medarbejdere kan efter aftale få en eller flere hjemmearbejdsdage, hvis de har særlige behov, og hvis de er ansat i en stilling, hvor det er praktisk muligt,” siger Peter Gottfredsen.

Regler på bureauerne

Frankly: Ingen faste regler om hjemmearbejdsdage

Everland: Ingen regler om antal hjemmearbejdsdage. Skal af hensyn til planlægning koordineres med relevante kolleger og meldes ind senest dagen før.

OMD: Medarbejderne kan aftale en eller flere hjemmearbejdsdage, hvis der er særlige behov, og hvis de er ansat i en stilling, hvor det er praktisk muligt.

Ackermann Kommunikation: Ingen faste regler

Kontrapunkt: Ingen faste regler

Morsing Kommunikation: Max. 2 valgfrie dage ugentlig bortset fra fredag, hvor der er fællesmøde

Nordlid: Max. 2 dage om ugen, som skal være tirsdag og torsdag

Generaxion: 1 dag om ugen, med mindre andet aftales med nærmeste leder og koordineres med øvrige kolleger

Læs også
Når bureauerne skal ansætte nye medarbejdere, er praktikanter og netværk de primære rekrutteringskanaler. Et bureau har også succes med LinkedIn, mens et andet har gavn af Instagram. Det er blevet lettere at finde kvalificerede medarbejdere, lyder det også.
Olivia Stokholm er netop blevet valgt ind i Creative Clubs bestyrelse. Hun vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Creative Club.