Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

5 bureauer med vidt forskelligt syn på TikTok-kritikken

5 bureauer med vidt forskelligt syn på TikTok-kritikken Foto: Colourbox
Torsdag 02. marts 2023
Kina kan kigge med via TikTok, så app’en frarådes fra flere sider. Men rådene fra en håndfuld toneangivende bureauer er anderledes nuancerede.

Svarene er både nej og ja – og solide bud midt i mellem – når bureauerne bliver spurgt, om kritikken af TikTok har ændret deres anbefalinger til kunderne om platformen. Og tilsvarende nuancer ses, når bureauerne bliver bedt om at vurdere, hvorvidt at der nu bliver set skævt til brands, der er på TikTok.

Kritikken skyldes, at TikTok er kinesisk ejet og underlagt en sikkerhedslovgivning, der ifølge Center for Cybersikkerhed (CFCS) giver kinesiske myndigheder ret til at indsamle oplysninger. Det er ikke nyt. Det nye er, at CFCS fraråder anvendelse af TikTok på tjenstlige enheder, som anvendes af statslige myndigheder – og at Folketinget fraråder mobil-appen til tingets medlemmer og ansatte. 

Elektronik-kæden Power reagerede ved at kvitte TikTok og re-reagerede så et døgn senere ved at vende tilbage. Og bureauerne er tilsvarende på den ene side – og på den anden side. Med andre ord nuancerede og i øvrigt klare i mælet.

Bureaubiz har spurgt fem chefer og partnere fra fem forskellige bureauer – og her er deres TikTok-vurderinger: 

Morten Saxnæs, communications planning director, &Co.:

Morgen Saxnæs

Har omtalen af TikTok ændret jeres anbefalinger til kunder om at annoncere på platformen? 

Ikke umiddelbart. Kritikken handler hovedsagelig om datasikkerhed, og det er ikke noget, vi rådgiver vores kunder om. Men vi følger debatten om en potentiel lovgivning tæt, da det ville påvirke vores anbefalinger.

Der vil altid være nogle data-etiske overvejelser, som ikke kun handler om TikTok, men alle sociale medier og techplatforme, der bruger eller handler med brugerdata. Lige nu er kritikken rettet mod TikTok, men vi skal ikke lang tid tilbage, før lignende kritik blev rettet mod andre store spillere på markedet. Det er en overordnet brand safety snak, som vi tager med vores kunder, men den er ikke møntet på TikTok.

Tror du, der vil blive set skævt til annoncører på TikTok?

På kort sigt, ser vi ingen problemer i at være til stede kommercielt på TikTok og ser ingen grund til at frygte bred kritik fra hverken unge eller voksne. Kritik af de store platforme har ikke haft følgevirkninger for deres annoncører. Det er klart, at skulle situationen omkring TikTok udvikle sig og bliver endnu mere konkret, så er man som brand nødsaget til at genoverveje sit engagement. 

Jacob Holst Mouritzen, konsulent og partner, Holst Mouritzen:

Jacob Holst Mourittzen 1200 X800

Har omtalen af TikTok ændret jeres anbefalinger til kunder om at annoncere på platformen? 

Ja, det har den absolut. Ikke fordi mediet er blevet mindre eller mere effektivt end tidligere, men fordi der er kommet andre kriterier ind i debatten: Skal man være på TikTok eller ej? Det er ikke længere kun en marketing-beslutning, men i høj grad en IT- og cybersikkerhedsbeslutning. Og MarCom-afdelingerne bør risiko-vurdere deres tilstedeværelse – ikke ud fra et sikkerheds perspektiv (den klarer IT), men ud fra et brand- og omdømme-perspektiv. 

Tror du, der vil blive set skævt til annoncører på TikTok?

Ja, men ikke fra målgruppen selv. Dem, der er på TikTok, vil nok ikke se skævt til nogen. Den største risiko ligger i, at pressen eller andre interessenter tager tilstedeværelsen op,  og at det bliver til en mindre shitstorm i pressen. 

Josephine Staunsbjerg, ejer af JOST Communication:

Josephine Staunsbjerg

Har omtalen af TikTok ændret jeres anbefalinger til kunder om at annoncere på platformen? 

Ja, det har indflydelse på, hvordan jeg rådgiver lige nu. Vi følger udviklingen tæt – mest i forhold til virksomhederne – men jeg vil ikke decideret rådgive til, at man ikke er på TikTok. Vi så Power sætte aktiviteterne på pause, rådførte sig med eksperter og undersøgte egen forretning, for så at fortsætte på TikTok. Det synes jeg er en rigtig fornuftig måde at anskue tingene på. Og jeg vil altid anbefale, at man går sine sikkerhedsindstillinger igennem – ikke kun i forhold til TikTok, men også generelt.

Tror du, der vil blive set skævt til annoncører på TikTok?

Nej, det tror jeg ikke. Så skulle det i hvert fald nok være den ældre del af befolkningen. Denne snak om TikTok har efterhånden eksisteret i noget tid, og den yngre brugergruppe er vant til at betale for 'gratis' ydelser med deres data. 

Kresten Schultz Jørgensen, creative director, Schultz J & Goll:

Kresten Schultz Jørgensen 2023

Har omtalen af TikTok ændret jeres anbefalinger til kunder om at annoncere på platformen? 

Vi har aldrig anbefalet TikTok til vores kunder, tværtimod. Selskabet er kinesisk ejet og har en række datakilder, der potentielt kan anvendes til at udføre spionage. I en geopolitisk situation som den, vi i disse år befinder os i, er det i bedste fald temmelig naivt at anbefale TikTok som kommunikationsinstrument for danske virksomheder og organisationer.

Tror du, der vil blive set skævt til annoncører på TikTok?

Ja, der er næppe tvivl om, at den digitale naivitet omkring hvilke tech-virksomheder, man samarbejder med, og hvilke værdier, de opererer ud fra, vil påvirke den offentlige meningsdannelse. Det sker jo allerede også i forhold til udbydere som Twitter, Amazon mv., og det vil kun blive skærpet i forhold til udbydere fra totalitære regimer. Det er ret naturligt og glædeligt. Tendensen vil også sprede sig til børn og unges brug, håber jeg.

Henrik Akselbo, CEO i Represented by Bloggers Delight:

Henrik Akselbo 01

Har omtalen af TikTok ændret jeres anbefalinger til kunder om at annoncere på platformen? 

Nej, umiddelbart ingen ændringer. Der er forskel på folketingspolitikere med statshemmeligheder og en marketingafdeling med produkter til forbrugerne. Jeg har bemærket, at Power har holdt en tænkepause på 24 timer, og det kan være selvfølgelig være sundt.

Tror du, der vil blive set skævt til annoncører på TikTok?

Hvis omtalen af TikTok spidser til, så er der grund til bekymring. Vi følger naturligvis situationen, men jeg forventer umiddelbart ikke noget større, for vi har før set tilsvarende debatter om Facebook/Meta og Twitter, hvorefter tingene har fundet et mindeligt leje.

Og helt overordnet: Når brands bruger influencermarketing, så er det ikke brandets egen profil, der er i spil. Du kan sagtens annoncere på TikTok uden at have en virksomhedsprofil der selv.

Læs også
I sidste uge bragte vi en artikel om bureaulederes syn på hjemmearbejde. I denne artikel fortæller seks medarbejdere, at de har forståelse for, hvis der skal være regler, og at det er vigtigt at møde ind for at styrke kulturen. Men: De værdsætter hjemmearbejde højt og fleksibiliteten i at have muligheden.
Biskop Henrik Stubkjær modtager de fleste af de kirkeblade, der bliver produceret og sendt ud i hans eget stift, Viborg Sogn. Og han udtaler stor bekymring for, at den netop vedtagne postlov kan få fatale konsekvenser ikke bare for kirken men for hele foreningsdanmark.