Spørgsmål og svar

Kan arbejdsgiveren sende medarbejdere hjem på grund af risiko for coronavirus?

Ja. Arbejdsgiveren bestemmer, om en medarbejder har pligt til at møde på arbejdet. Medarbejderen har pligt til at arbejde hjemmefra i videst muligt omfang.

Sundhedsstyrelsen opfordrede den 3. marts 2020 erhvervslivet til at bede medarbejdere, der kommer retur til Danmark efter den 2. marts 2020 fra de særlige risikoområder for smitte med coronavirus, til at holde sig hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområdet. I den forbindelse blev erhvervslivet opfordret til at udbetale løn.

Kan medarbejderen selv vælge at blive hjemme?

Hvis medarbejderen selv beslutter at blive hjemme på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaleringer, kan der opstå diskussion om, hvorvidt medarbejderen har lovligt eller ulovligt forfald.

Kan virksomheden kræve, at medarbejderne holder ferie, feriefridage eller afspadserer med det samme?

Virksomheden kan vælge at varsle ferieafholdelse. Normalt skal hovedferien på 3 uger varsles 3 måneder før og restferie 1 måned før. Varslerne kan fraviges ved ”særlige omstændigheder”.

Særlige omstændigheder er upåregnelige driftsmæssige forhold. Det minder om, men er ikke det samme som force majeure.

For eksempel kan man sende en medarbejder på ferie uden varsel ved akut råstofmangel eller driftsforstyrrelser, der ikke kunne være forudset af virksomheden med en normal forretningsmæssig indsigt.

I en situation, hvor virksomhedens drift som sådan forstyrres på grund af risiko for coronavirus, kan de berørte medarbejdere derfor sendes på ferie uden varsel.

Det samme gælder for feriefridage, der som regel fastlægges efter samme regler som restferie.

Som alternativ eller supplement til ferieafholdelse kan virksomheden varsle afspadsering af evt. optjent overarbejde, når det er muligt efter overenskomsten eller den individuelle aftale.

GRAKOM vurderer, at en konkret mistanke om smitte berettiger virksomheden til at kræve, at en medarbejder afspadserer uden varsel, men spørgsmålet er uafklaret.