Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordeling

Nedenfor findes link til DA’s vejledning om den nye model for arbejdsfordeling. Vejledningen er udtryk for DA’s forståelse af ordningen. Idet ordningen er ny, og der derfor ikke er nogen praksis på området, er vejledningen uden ansvar for såvel DA som GRAKOM.

Opdatering må påregnes.

GRAKOM har udarbejdet et faktaark om arbejdsfordelingen. Arket indeholder også en beskrivelse af fremgangsmåden ved igangsætning af arbejdsfordeling. Faktaarket kan findes her.

Ved igangsætning af arbejdsfordeling er det væsentligt, at virksomheden sikrer sig bevis for, at medarbejderne har modtaget information om den påtænkte anvendelse af arbejdsfordeling, og at medarbejderne har fået 24 timer til at sige fra, hvis ikke de ønsker at anvende ordningen.

GRAKOM har udarbejdet en informationsskrivelse, der kan gives til medarbejderne. Skrivelsen findes her.

Det vedtagne lovforslag kan læses her

DA´s vejledning findes her