Ferie og corona

Kan virksomheden kræve, at medarbejderne holder ferie, feriefridage eller afspadserer med det samme?

Virksomheden kan vælge at varsle ferieafholdelse. Normalt skal hovedferien på 3 uger varsles 3 måneder før og restferie 1 måned før. Varslerne kan fraviges ved ”særlige omstændigheder”.

Særlige omstændigheder er upåregnelige driftsmæssige forhold. Det minder om, men er ikke det samme som force majeure.

For eksempel kan man sende en medarbejder på ferie uden varsel ved akut råstofmangel eller driftsforstyrrelser, der ikke kunne være forudset af virksomheden med en normal forretningsmæssig indsigt.

I en situation, hvor virksomhedens drift som sådan forstyrres på grund af risiko for coronavirus, kan de berørte medarbejdere efter omstændighederne sendes på ferie uden varsel. Der skal dog foretages en konkret vurdering af driftsforstyrrelsen på det tidspunkt, hvor virksomheden vil fravige de almindelige ferievarsler. Driftsforstyrrelsen må ikke kunne forudsiges på forhånd. Så efter at verden og virksomheden har ageret i corona-situationen i et stykke tid, vil man formentlig ikke kunne sende medarbejderne på ferie uden varsel blot med henvisning til risiko for corona. Men konkret vil der kunne være coronarelaterede driftsmæssige forhold, som ikke kunne være forudset, og som kan berettige virksomheden til at sende medarbejderne på ferie uden varsel.

 Ovenstående gælder også for feriefridage, der som regel fastlægges efter samme regler som restferie.

Som alternativ eller supplement til ferieafholdelse kan virksomheden varsle afspadsering af evt. optjent overarbejde, når det er muligt efter overenskomsten eller den individuelle aftale.

GRAKOM vurderer, at en konkret mistanke om smitte berettiger virksomheden til at kræve, at en medarbejder afspadserer uden varsel, men spørgsmålet er uafklaret.

23.4.2020