Børn og corona 

Medarbejdernes fravær pga. corona-relaterede forhold hos deres børn

Corona og bekæmpelsen heraf medfører i en lang række tilfælde, at børn skal blive hjemme fra skole eller institution. For børn op til en vis alder kræver det, at en af forældrene er hjemme sammen med barnet. Omstændighederne gør, at det frarådes at lade bedsteforældre eller andre passe barnet. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man bl.a. læse om, hvordan man skal forholde sig ved corona-relaterede forhold hos sit barn.

Når forældre skal blive hjemme sammen med deres barn, opstår spørgsmålet, om forældrene har ret til fravær fra arbejde, og om de i så fald er berettiget til løn under fraværet. Hvis ikke medarbejderen er berettiget til løn, vil medarbejderen formentlig have midlertidig ret til dagpenge som følge af den indgåede trepartsaftale om midlertidig ret til dagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres barn (til og med 13 år) som følge af covid-19. Læs mere her.

Hvis det driftsmæssigt er muligt, og virksomheden ønsker dette, kan det aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra i perioder, hvor det er påkrævet at medarbejderen er hjemme med barnet.

Herunder gennemgås nogle af de situationer, der kan opstå pga. corona-relaterede forhold hos en medarbejders barn. Nedenstående forholder sig ikke til, hvordan medarbejderen er stillet i kraft af egne forhold – f.eks. som nær kontakt til barnet. Medarbejderen kan være berettiget til fravær med løn under sygdom som følge af egne forhold.

Medarbejderens barn er smittet med COVID-19 eller har symptomer på COVID-19

  • Medarbejderen er stillet som ved børns sygdom på sædvanlig vis.
  • Medarbejderen har ret til betaling som ved barns sygdom, hvis dette er gældende i ansættelsesforholdet.
  • Når fraværsmuligheder ved barns sygedag og alle andre fraværsmuligheder såsom fridage, afspadsering m.v. er opbrugt, er udgangspunktet, at yderligere fravær skal aftales med arbejdsgiveren. Ved sådan yderligere fravær har medarbejderen ikke ret til løn.  

Barnet er nær kontakt til en smittet person

  • Som udgangspunkt har medarbejderen ikke ret til fravær eller betaling for barns sygdom eller anden betaling/fravær.
  • Medarbejderen kan anvende feriefridage eller børneomsorgsdage og i den forbindelse trække på sin fritvalgslønkonto.
  • Fravær ud over ovenstående vil som udgangspunkt forudsætte aftale med arbejdsgiveren, og vil være uden løn.

Barnet er hjemsendt fra skole eller institution på grund af andre personers forhold

  • Som udgangspunkt vil forholdet ansættelsesretligt skulle behandles, som om barnet er nær kontakt til en smittet person som beskrevet ovenfor.


24.09.2020