Midlertidig lønkompensation
- Sådan gribes det an

  1. Optæl antallet af medarbejdere.

  2. Vurder hvilke medarbejdere der kan/skal hjemsendes og om der er behov for, at de arbejder nogle dage i perioden.

  3. Sikker jer, at virksomheden gennemsnitligt har/vil have over 30 % af medarbejderne hjemsendt i kompensationsperioden.

  4. Giv medarbejderne besked om hjemsendelse. Anvend GRAKOMs forslag til hjemsendelsesskrivelse. Forslagene findes her og for elever her.

  5. Fastlæg efter forhandling med medarbejderen, hvornår de 5 dages (forholdsmæssigt færre hvis perioden er mindre end 3 måneder) ferie, feriefridage, afspadsering eller egenbetalt frihed afholdes inden for hjemsendelsesperioden. Dagene skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden.

  6. Orienter en eventuel tillidsrepræsentant om hjemsendelserne skriftligt.

  7. Vurder hvilke tiltag/retningslinjer der kan være relevante for at underbygge den efterfølgende dokumentation af, at medarbejderne ikke har arbejdet under hjemsendelsen f.eks. videresendelse af medarbejderens mails, medarbejderens aflevering af arbejdstelefon og -computer etc.

  8. Søg om lønkompensation (https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation)

  9. Hvis der er opstår uventede driftsmæssige behov, kan medarbejderne tilbagekaldes fra hjemsendelsen for at udføre det uventede arbejde. I sådanne situationer skal virksomheden være særlig opmærksom på at sikre, at virksomheden overholder kravet om hjemsendelse af i gennemsnitligt minimum 30 % af medarbejderne i perioden. Orienter en eventuel tillidsrepræsentant om tilbagekaldelser og deres varighed skriftligt.

  10. Efter udløb af perioden: Dokumenter med revisorerklæring, at medarbejderne har været hjemsendt som anført og ikke har arbejdet, samt at de var ansat inden 9. marts 2020.

01-04-2020 09:14