Ansættelseskontrakter

 

CPR-nr.

På baggrund af GDPR har GRAKOM i august 2019 besluttet at fjerne CPR-nr. fra vores ansættelseskontrakter.

Ansættelsesbevisloven

Ifølge ansættelsesbevisloven skal en medarbejder, der skal arbejde mere end 8 timer om ugen, senest 1 måned efter ansættelsens start have udleveret et ansættelsesbevis, der indeholder bestemmelser om alle væsentlige forhold for ansættelsen. Læs mere om ansættelsesbevisloven her.

Ledere

I lederaftalens § 9 er det angivet, at lederens ansættelsesmæssige forhold følger "det for virkeområdet gældende". Det indebærer, at selvom en leder ikke selv er omfattet af en overenskomst, får lederen tillagt de samme rettigheder som den overenskomst, vedkommendes underordnede følger. Det kan fx indebære ret til feriefridage, betaling under forældreorlov og særlige fridage.

Såfremt virksomheden ikke ønsker, at lederen skal have tillagt rettigheder ifølge de underordnedes overenskomst, skal dette indskrives i ansættelseskontrakten.

Nedenfor er gengivet et forslag til formulering i en ansættelseskontrakt med en leder, der har den grafiske overenskomst eller GA's funktionæroverenskomst som virkeområde, og hvor parterne ikke ønsker at følge de underordnedes overenskomst. Forslagsteksten indsættes i ansættelseskontraktens felt 5 "Eventuelle særlige aftaler":

"Parterne er enige om, at lederen ikke følger det for virkeområdet gældende".

Herefter skal evt. særrettigheder til feriefridage eller lignende fremgå af kontrakten.

Direktørkontrakt

En direktørkontrakt adskiller sig fra øvrige ansættelseskontrakter ved at være betydeligt mere individuel, idet vilkårene i kontrakten i mange tilfælde vil blive drøftet indgående mellem selskabet og den potentielle direktør.

Udkastet skal derfor betragtes som et eksempel på, hvilke vilkår og bestemmelser en direktørkontrakt kan indeholde. Indholdet kan således varieres efter behov.

Af øvrige forhold, der bør overvejes inden udarbejdelsen af direktørkontrakten, kan anføres:

  • Andre økonomiske rettigheder – fx pension, bonusaftale, aktieløn, efterlønsklausul, direktionsansvarsforsikring
  • Adgang til ændringer i direktørens vilkår, herunder fx fusionsklausuler og hierarkisk ændring
  • Kundeklausul i forbindelse med konkurrenceklausul, såfremt direktøren har kunderelationer