Miljø og etik i markedsføring

Udsagn om miljø og etik er et vigtigt middel i erhvervsdrivendes markedsføring.

Denne vejledning peger på en række forhold, som erhvervsdrivende bør have for øje, når de anvender sådanne udsagn i praksis, herunder om dokumentationskravene på retsområdet.

Find vejledningen her