Indledning: CSR-kodeks

Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en stigende interesse for de sociale, miljø- og arbejdsmæssige forhold, disse ydelser og produkter er produceret under. Forhold som internationalt set går under betegnelsen Corporate Social Responsibility (CSR).

For at styrke grafiske virksomheder og deres leverandører og kunder har GRAKOM og HK/Privat derfor udarbejdet dette grafiske CSR-kodeks. Kodeks skal være med til at udstikke rammerne for en standard og praksis med hensyn til social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser i såvel Danmark som udlandet.

Kodeks er udformet, så det både afspejler arbejdstager og arbejdsgivers overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheders ansvar. Det kan anvendes af grafiske virksomheder som en vision og målsætning for eget arbejde med virksomhedsansvar.

CSR skal anskues i hele den grafiske værdikæde fra prepress og grafisk design over trykning til færdiggørelse og distribution. Det grafiske CSR-kodeks er derfor også tænkt som en hjælp til de grafiske virksomheder og kunder, der selv har visioner og mål om at påtage sig et virksomhedsansvar i deres virke og forbrug.

Grafisk CSR-kodeks afspejler de krav, som kunder af grafiske produkter med rimelighed kan stille til en leverandør, uanset hvor i verden der handles.

Minimumskravene i CSR-kodeks skal opfyldes af leverandøren i henhold til FN’s Global Compacts 10 principper (www.unglobalcompact.org).

Som en hjælp til at arbejde konkret med kodekset har GRAKOM og HK/Privat udarbejdet en guide. Den består bl.a. af et tjek- og vurderingsskema, som købere af grafiske produkter og serviceydelser kan benytte, når de handler og samarbejder med grafiske virksomheder globalt.