Regelsæt

Nærværende regelsæt er gældende for GRAKOM-Netværk og afløser alle tidligere regelsæt vedrørende GRAKOMs interessegrupper, erfa- og lederhold.

GRAKOMs eksisterende interessegrupper, erfa- og lederhold nedlægges og erstattes af det i nærværende regelsæt beskrevne "GRAKOM-Netværk".

Regler for GRAKOM-Netværk
§ 1. Nærværende regelsæt er gældende for GRAKOM-Netværk.

§ 2. Formålet med GRAKOM-Netværk er at etablere en række netværksgrupper for erhvervsaktive ejere af og eller ledere i GRAKOMs medlemsvirksomheder, hvori deltageren kan hente forretningsmæssig inspiration og udveksle erfaringer i en fortrolig kreds af ligesindede.

§ 3. GRAKOM opretter et antal netværksgrupper. Hver gruppe benævnes med et nummer, således at den første gruppe vil hedde "GRAKOM-Netværk 1".

§ 4. Det anbefales, at en netværksgruppe består af ca. 15 medlemmer.

§ 5. Netværksgrupperne planlægger og afholder selv deres mødeaktiviteter.

§ 6. Netværksgrupperne finansierer selv deres aktiviteter gennem et kontingent. Vejledende kontingent udgør 5.000,- pr. år. Det enkelte GRAKOM-Netværk fastsætter selv kontingentet. Aktiviteterne i netværksgrupperne skal have højt fagligt niveau og bør alene bestå af indenlandske aktiviteter. Eventuelle netværksaktiviteter uden for Danmark drøftes forinden med GRAKOM.

§ 7. Netværksgrupperne vælger blandt dens medlemmer en kontaktperson og en suppleant for samme i forhold til GRAKOM.

§ 8. De enkelte GRAKOM-Netværk betaler et årligt administrationsbidrag på 1.000 kr. ekskl. moms til GRAKOM for koordination af netværksgrupperne (kontingentopkrævning, godkendelse og betaling af bilag, økonomirapportering, årsrapportering, vedligeholdelse af web-site for GRAKOM-Netværk og assistance ved optagelse af nye medlemmer).

§ 9. GRAKOM koordinerer optagelse af nye medlemmer i netværksgrupperne gennem den i de enkelte netværk valgte kontaktperson. Optagelse i en netværksgruppe kræver enstemmig accept blandt gruppens eksisterende medlemmer.

§ 10. GRAKOM fører en fortegnelse over samtlige netværksgrupper og deres medlemmer på GRAKOMs medlemsnet.