Produktionsledernetværk

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs produktionsledernetværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs produktionsledernetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, som er besluttet af netværket.

Møderække i 2021
Torsdag den 25. marts
Torsdag den 20. maj
Torsdag den 19. august

Møde i produktionsledernetværket den 20. maj i Odense

Kl. 12.30-13.15 // Velkomst & frokost - snak og møde med hinanden i netværket

Kl. 13.15-14.00 // Rundvisning på GRAKOM

Kl. 14.00-15.00 // Tema: Produkter med og uden fødevarekontakt (FKM)
Flere og flere interesserer sig for produkter med fødevarekontakt, fordi det er et område i fremdrift:
- hvordan forholder vi os produktionsmæssigt til dette?
- hvad skal vi være opmærksomme på?
- gennemgang af bl.a. legetøjsdirektivet og cases

Kl. 15.00-15.30 // Drøftelse af temaer og indlæg for resten af året

Kl. 15.30 // Tak for nu og hjemover

Der vil inden mødet blive sendt en indkaldelse til deltagerne.

Kort om netværket
Vi holder 4 årlige møder af ca. 2 timers varighed. Møderne er primært online-møder, men der er også mulighed for fysiske møder afhængig af temaet.

Prisen for deltagelse i produktionsledernetværket er 2.500 kr. for 2021. Deltagelse i netværket kræver medlemskab af GRAKOM.

Målgruppe: Netværket er for alle, der arbejder med og har interesse i ledelse & produktion.

Netværket er selv med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

Mulige temaer til netværksmøderne:

  • Konflikthåndtering – den vanskelige medarbejder
  • Produktionsoptimering
  • Value Stream Mapping – VSM
  • Stresshåndtering – med mange bolde i luften
  • 5S – skab orden & ryddelighed – undgå rodet!
  • Projektledelse – hvordan starter og slutter jeg rigtigt?
  • LEAN – hvordan starter jeg uden at falde i ”vandet”?


Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3