Produktionsledernetværk

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs produktionsledernetværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs produktionsledernetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, besluttet af netværket.

Møderække i 2020
Tirsdag den 16. juni kl. 13-15 (virtuelt møde)
September 2020
December 2020

Første møde
Første møde i det nye netværk afholdes virtuelt – via Microsoft Teams – og vil omhandle:

 • Velkomst og introduktion til netværket
 • Præsentation af deltagere
 • Drøftelse af fremtidige temaer – herunder næste mødes tema
 • Fremtidig mødeform
 • Næste møde dato

Der vil inden mødet blive udsendt link til deltagerne.

Kort om netværket
Vi forestiller os, at der holdes 4-6 årlige møder af ca. 2-3 timers varighed. Mødested aftales af deltagerne, men som udgangspunkt er GRAKOM naturligvis vært ved fysiske møde.

Deltagelse i det første møde er gratis – vælger virksomheden at fortsætte, vil prisen være 1.500 kr. i 2020 og herefter kr. 3.000 årligt i de efterfølgende år. Virksomheden vælger selv, hvor mange og hvilke medarbejdere der deltager på de enkelte møder.

Netværket er for virksomheder, der er medlem af GRAKOM.

Målgruppe: Netværket er for alle, der arbejder med og har interesse i ledelse & produktion.

Netværket er selv med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

Mulige temaer til netværksmøderne:

 • Konflikthåndtering – den vanskelige medarbejder
 • Produktionsoptimering
 • Value Stream Mapping – VSM
 • Stresshåndtering – med mange bolde i luften
 • 5S – skab orden & ryddelighed – undgå rodet!
 • Projektledelse – hvordan starter og slutter jeg rigtigt?
 • LEAN – hvordan starter jeg uden at falde i ”vandet”?


Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3