Produktionsledernetværk

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs produktionsledernetværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs produktionsledernetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, som er besluttet af netværket.

Møderække i 2020
Tirsdag den 16. juni kl. 13-15 (virtuelt møde) // Opstart af netværk
16. september kl. 13-15 (virtuelt møde) // Forandring & motivation
December 2020

2. møde i produktionsledernetværket den 16. september
Dette mødes omhandler, hvordan vi kan motivere og fastholde hinanden og vores medarbejdere til at være en aktiv del af et projekt/nyt tiltag/nye veje i forhold til virksomheden i en tid, hvor det er nødvendigt med optimering og udvikling samt gøre op med den måde ”vi plejer at gøre tingene på”.

Program
13.00-13.30 // Velkomst & intro til nye deltagerne
13.30-14.15 // Igangsætning af nye forandringstiltag og hvordan vi fastholder medarbejderens motivation & engagement // Erik Olesen fra Process Performance // Inkl. spørgsmål og dialog
14.45-15.00 // Opsamling – næste møde & tema

Der vil inden mødet blive sendt en indkaldelse til deltagerne.

Kort om netværket
Vi forestiller os, at der holdes 4-6 årlige møder af ca. 2-3 timers varighed. Mødested aftales af deltagerne, men som udgangspunkt er GRAKOM naturligvis vært ved fysiske møde.

Deltagelse i det første møde er gratis – vælger virksomheden at fortsætte, vil prisen være 500 kr. i 2020 og herefter kr. 2.400 årligt i de efterfølgende år. Virksomheden vælger selv, hvor mange og hvilke medarbejdere der deltager på de enkelte møder.

Netværket er for virksomheder, der er medlem af GRAKOM.

Målgruppe: Netværket er for alle, der arbejder med og har interesse i ledelse & produktion.

Netværket er selv med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

Mulige temaer til netværksmøderne:

  • Konflikthåndtering – den vanskelige medarbejder
  • Produktionsoptimering
  • Value Stream Mapping – VSM
  • Stresshåndtering – med mange bolde i luften
  • 5S – skab orden & ryddelighed – undgå rodet!
  • Projektledelse – hvordan starter og slutter jeg rigtigt?
  • LEAN – hvordan starter jeg uden at falde i ”vandet”?


Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3