Produktionsledernetværk

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs produktionsledernetværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs produktionsledernetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, som er besluttet af netværket.

Møderække i 2020
Tirsdag den 16. juni kl. 13-15 (virtuelt møde) // Opstart af netværk
Onsdag den 16. september kl. 13-15 (virtuelt møde) // Forandring & motivation
Torsdag den 3. december kl. 13-15 (virtuelt møde) // Covid-19 & virksomheden

Produktionsledernetværket den 3. december
På forrigenetværksmøde var der et klart ønske om at drøfte situationen omkring Covid-19, og hvad man som virksomhed helt lavpraktisk til nu har af erfaringer, og hvad man kan gøre fremadrettet. Covid-19 har som bekendt været en svær tid for mange virksomheder. Mange områder i virksomheden er vendt totalt på hovedet. Det man som leder lavede i går, er for mange noget andet og måske mere i dag, opgaver som er uvante, håndtering af utrygge medarbejdere, stress, ja listen er lang. Derfor tager vi på næste netværksmøde hul på denne drøftelse med indspark udefra og fra hinanden.   

Program
13.00-13.15 // Velkomst & intro til nye deltagere

13.15-14.15 // Covid-19 & virksomheden – hvordan tackler vi det?

Branchens økonomiske overblik og status lige nu
Cheføkonom Mads Lindegaard // GRAKOM                          

Den nye midlertidige ordning om arbejdsfordeling – mulighederne og det praktiske        
Advokat Niels Johannesen // GRAKOM

Covid 19 – risikovurderinger i virksomheden – hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan gør vi det?
Afdelingschef Carsten Bøg // GRAKOM

Tilskudsmuligheder ifm. optimering af produktionen og minimering af omkostninger
Projektleder Anders Hegnet // GRAKOM

14.15-14.45 // Drøftelse og erfaringer i netværket v/alle i netværket:

Hvordan har vi tacklet situationen til nu?

Hvordan tænker vi at tackle situationen fremover?

Hvad kan GRAKOM hjælpe med?

14.45-15.00 // Næste møde den 18. februar 2021 og tema

Tidspunkterne er vejledende – afhænger af indlæg og drøftelser.

Der vil inden mødet blive sendt en indkaldelse til deltagerne.

Møderække i 2021
Torsdag den 18. februar
Torsdag den 20. maj
Torsdag den 19. august

Kort om netværket
Vi holder 4 årlige møder af ca. 2 timers varighed. Møderne er primært online-møder, men der er også mulighed for fysiske møder afhængig af temaet.

Prien for deltagelse i produktionsledernetværket er 2.500 kr. for resten af 2020 og hele 2021. Deltagelse i netværket kræver medlemskab af GRAKOM.

Målgruppe: Netværket er for alle, der arbejder med og har interesse i ledelse & produktion.

Netværket er selv med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

Mulige temaer til netværksmøderne:

  • Konflikthåndtering – den vanskelige medarbejder
  • Produktionsoptimering
  • Value Stream Mapping – VSM
  • Stresshåndtering – med mange bolde i luften
  • 5S – skab orden & ryddelighed – undgå rodet!
  • Projektledelse – hvordan starter og slutter jeg rigtigt?
  • LEAN – hvordan starter jeg uden at falde i ”vandet”?


Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3