Netværksgrupper

GRAKOM netværksgruppe 3

Oprindeligt hed denne netværksgruppe Lillebælt gruppen, hvilket kunne give associationer til en nedkastningsgruppe under anden verdenskrig. Gruppens navn opstod ved at den var forankret i og omkring Lillebælt både møde og deltagermæssigt.

Gruppen er etableret helt tilbage i slutningen af 1980erne, men der er løbende sket en deltagerudskiftning. I dag kommer deltagerne fra hele Jylland og Fyn.

Gruppen mødes hver den første mandag i vintermånederne 5 til 7 gange, i tidsrummet kl. 17.00 til 21.00. Møderne kan være virksomhedsbesøg, eller temaer som gruppens medlemmer ønsker der tages op.  Fx i indeværende sæson skal der arbejdes med ’personlig udvikling’ – det vil sige det skal være noget som kobler den enkelte til mennesket og lederen/virksomhedsejeren!

Gruppen har altid været ambitiøs og af og til rejst ud af Danmark. Som eksempler har gruppen været i Vietnam, hvor 10 virksomhedsbesøg blev gennemført på tre dage blandt andet Buch’s Grafiske afdeling derude. Stettin i Polen hvor den besøgte Lasertryks grafiske produktion. Begge studieture er undtagelser men gode eksempler på at virksomhedsbesøg kan udvides til også at omfatte kulturforståelse, internationalisering, distanceledelse plus meget andet.

Deltagere

Vedtægter
 

GRAKOM netværksgruppe 15

I hverdagen bliver du sikkert stilet over for spørgsmål, som kunne være en god idé at vende med kolleger, som selv har stået i samme situation. Derfor er det en fordel at være med i et netværk af ligestillede.

Vores netværksgruppe blev dannet i september 1985, og vi har stadig den glæde at et par af medlemmerne som har været med lige fra starten. Vi er godt repræsenteret fra både små som mellemstore virksomheder indenfor den grafiske branche og virksomheder med tilknytning til den grafiske branche.

Netværksgruppen har til formål, at sikre medlemmerne inspirations- og erfaringsudveksling omkring forhold og spørgsmål, af aktuel betydning, i medlemmernes dagligdag, og tillige sikre sparring gennem gruppens arbejde og møder.

Der skabes forum for personlige relationer og gensidig inspirations- og erfarings­udveksling, vedrørende forhold af aktuel betydning for virksomhedsledere/ nøglemedarbejdere i virksomheder inden for GRAKOM og virksomheder med tilknytning til den grafiske branche.

Der lægges stor vægt på at aktiviteterne i netværksgruppen har et højt fagligt niveau og bestå af aktiviteter der giver inspirations- og erfaringsudveksling. Der afholdes 8 møder årligt.

Deltagere

Vedtægter