Emballagenetværk

Er du producent af emballage eller kartonnage? Savner du et eksklusivt forum for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg af emballage- og kartonnageprodukter? Så er GRAKOMs emballagenetværk noget for dig

Netværksmøderne i GRAKOMs Emballagenetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor kvalitet, miljø og fødevare. Vi drøfter både hvad der sker i branchen og i markedet samt ny lovgivning. Vi behandler det på både virksomheds- og produktniveau, og vi har altid fokus på et særligt tema.

Emnet for det første møde i 2020 vil have fokus på de kommende EU-reguleringer af forskellige engangsprodukter af plast. Hvad kommer der til at ske, hvilken effekt og konsekvenser ville disse reguleringer have i praksis, og hvad er egentlig definition på et engangsprodukt? Vi vil invitere en ekstern oplægsholder til mødet, der skal gøre os klogere på bl.a. disse spørgsmål.

Emnerne for årets næste 3 møder ligger endnu ikke fast, men vi kan dog allerede nu meddele, at livscykluseksperter fra COWI har tilbudt at komme og fortælle om resultaterne fra et projekt, de gennemfører for Miljøstyrelsen, om de miljømæssige konsekvenser og muligheder EU's kommende forbud mod 10 udvalgte engangsplastprodukter vil få. Det er først muligt at få den interessante afrapportering på årets sidste møde, da projektet først netop er begyndt.

Møderække i 2020
25.02.2020 // Regulering af engangsprodukter af plast
19.05.2020 // Emne endnu ikke fastlagt
25.08.2020 // Emne endnu ikke fastlagt
24.11.2020 // Emne endnu ikke fuldt fastlagt dog evt. præsentation fra COWI med resultater af undersøgelse vedr. forbud mod engangsplastprodukter

Kort om netværket
Der holdes 4 årlige møder af ca. 3 timers varighed, og møderne afholdes som udgangspunkt hos GRAKOM på Helgavej 26, 5230 Odense M.

Prisen for deltagelse i netværket er 6.500 kr. årligt pr. virksomhed. Virksomheden vælger selv, hvor mange og hvilke medarbejdere der deltager på de enkelte møder.

Man kan godt deltage i netværket, selv om virksomheden ikke er medlem af GRAKOM.

Målgruppe: Netværket er for alle, der har interesse i udvikling, produktion og salg af emballageprodukter – fra de kreative udviklingsprocesser til leverandører af råvarerne.

Netværket er selv med til at beslutte mødeemnerne, og deltagerne får adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos GRAKOM, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står GRAKOMs miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål.

Mulige temaer til netværksmøderne:

 • Print & tryksubstrater i et teknisk og miljømæssigt perspektiv
 • LEAN – I praksis
 • Driftoptimering
 • HACCP del 1 – kursusbevis
  Forståelse og anvendelse i relation til diverse fødevarestandarder
 • HACCP del 2 – kursusbevis
  Branchestandard og praksis for risikoanalyse
 • Grund- og efteruddannelsesmuligheder & initiativer med fokus på flexo
 • Trykfarvelovgivning i EU
 • Samarbejde og kommunikation i fødevarekæden
 • Risikovurdering i praksis
 • FSC & PEFC
 • God dokumentationspraksis
 • GMP guide for emballage- og kartonnageproduktion