Netværk

Netværk, kontakter og personlige relationer er vigtige elementer i kunsten at drive virksomhed. Derfor har der i Grakom gennem årene været stor aktivitet i diverse erfa- og interessegrupper samt på lederhold.

Formålet er at etablere en række netværksgrupper for erhvervsaktive ejere af og eller ledere i Grakoms medlemsvirksomheder. I disse grupper kan deltagerne skabe personlige relationer, hente forretningsmæssig inspiration og udveksle erfaringer og ideer med kompetente personer i andre grafiske virksomheder.

Der er mulighed for at deltage i allerede eksisterende netværk eller danne helt nye netværk med ligesindede. Omdrejningspunktet i et netværk kan være alt lige fra foredrag og virksomhedsbesøg til sparring om specielle interesser som teknik, ledelse, miljø, IT osv.

Vil du vide mere om Grakom-netværk, eller har du forslag til nye netværk, hjælper vi dig gerne. Kontakt Michael Brochmann på tlf. 63 12 70 00.

Til brug for Grakom-netværk er der udarbejdet vejledende regelsæt og vedtægter for Grakom-netværk, som eksisterende og fremtidige Grakom-netværk kan gøre brug af.